Meny
Kontakta oss
Bankinformation
Organisation
Hållbarhet
Bankens stiftelser
Söka bidrag

Frågor om hållbarhet i rådgivningen

 • Vad menas med hållbara investeringar och hållbarhet?
 • Vilka val kan du göra gällande hållbarhet i ditt sparande?
 • Hur motsvarar våra produkter hållbarhetskraven?

Vi vill hjälpa dig få bättre koll på vad du investerar i och göra hållbara val. Därför är hållbarhet ett viktigt ämne när vi ger råd eller information om finansiella produkter. Vi ställer frågor om dina hållbarhetspreferenser - alltså om du har önskemål kring hållbarhet i ditt sparande. 

Din chans att påverka

I och med EU:s nya regler kommer fondbolagen rapportera sitt hållbarhetsarbete på tre olika sätt. Det i sin tur ger en ökad jämförbarhet mellan olika finansiella produkter, till exempel fonder. Du kan enklare ställa krav på hållbarheten i ditt sparande och uttrycka dina hållbarhetspreferenser. Det finns flera saker som du kan påverka:

Hållbarhetsområdet i rådgivningen - så funkar det

 • Vad är hållbarhet?

  När du ska påbörja ett sparande så är hållbarhet en av många aspekter att ta hänsyn till. Vi guidar dig kring vad som menas med hållbarhet inom sparaområdet, beskriver hur en finansiell produkt - till exempel en fond - kan vara hållbar och vilka val du kan göra.

  Vad är hållbarhet? ESG visar vägen

  Vad gör en finansiell produkt hållbar?

 • Frågor till dig kring hållbarhet

  För att kunna hjälpa dig att få ett hållbart sparande ställer vi några frågor till dig kring hållbarhet. Dessa gäller bland annat vad du har för önskemål och krav på hållbarhet i produkterna - dina hållbarhetspreferenser. I framtiden kommer du även få möjlighet att bestämma hur stor del av investeringen som ska vara hållbar, enligt till exempel taxonomin.  

  Finansiella produkter som undviker negativa konsekvenser

  Exempel på frågor inom miljö

  Exempel på frågor inom social hållbarhet

 • Information om hållbara produkter

  Efter att vi har dokumenterat dina hållbarhetspreferenser så får du information om vilka av våra produkter som kan passa dig utifrån dina hållbarhetskrav med mera. Om du är intresserad av spara i hållbara fonder så har vi flera sådana.

Hållbarhet i siffror

många väljer hållbara fonder

42 % av spararna har valt en fond för att den är hållbar

* Enligt TNS Sifo/Fondbolagens förening, april 2022

Hållbarhet viktigaste parametern

35 % svarar att hållbarhet är viktigast vid val av fond. (Kvinnor: 42 %, Män: 29 %)

* Enligt TNS Sifo/Prospera, april 2021.

Mer information