Skip to content

Samhällsnyttoprojekt

Projekt som Stiftelserna initierat/är med att driva för ett attraktivt och öppet Roslagen i tillväxt.

Mer än 166 miljoner

Sedan början av 2000-talet har banken avsatt mer än 166 miljoner kronor av bankens vinst till samhällsnyttiga ändamål!