Meny
Kontakta oss
Bankinformation
Organisation
Hållbarhet
Bankens stiftelser
Söka bidrag

Vad betyder ESG?

Vad är hållbarhet?

Att hållbarhet är viktigt håller nog de flesta med om. Men vad är det egentligen? Ett begrepp som du kanske hört talas om är ESG. I korthet handlar ESG om hur ett bolag tar hänsyn till miljön (E- environmental), social hållbarhet (S-social) och bolagsstyrning (G-governance).

Exempel på vad som ingår i ESG

Miljö

 • Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser.
 • Förebyggande och begränsning av miljöföroreningar.
 • Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem.
ESG

Social hållbarhet

 • Bolag ska skötas på ett sunt och ansvarfullt sätt.
 • Ta hänsyn till efterlevnad av internationella normer och konventioner så som;
 • mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, jämställdhet, social integration och minoriteters rättigheter.
ESG

Bolagsstyrning

 • Bolagsstyrningen påverkar också hållbarheten. 
 • Det handlar om styrelsens ansvar och sammansättning, ledning och företagskultur, ersättning till ledning och anställda. 
 • Andra delar är riskhantering, efterlevnad och transparens av skatteregler, samt bekämpning av korruption och mutor.
ESG

Så jobbar vi med ESG

 • Miljö (E)

  Vid en analys av hur ett bolags verksamhet påverkar miljön så tittar man på flera aspekter. Vi har ett stort ansvar när det gäller att hjälpa dig flytta dina pengar till mer hållbara alternativ, samt högt ställda klimatmål utifrån investeringar och utlåning. 

  Environmental/Miljö - olika miljöaspekter och hur vi arbetar

 • Social hållbarhet (S)

  För oss är jämställdhet och mångfald självklara delar av vår verksamhet. Olikheter är viktigt för att skapa affärsnytta och gynnar våra affärsbeslut, kreativitet och prestation. Vårt mål är är att vara ledande inom jämställdhet och mångfald på alla våra hemmamarknader, samt att våra medarbetare ska återspegla mångfalden i det lokala samhället

 • Bolagsstyrning (G)

  Utan bankers tjänster och produkter slutar det finansiella systemet att fungera. Vi har en tydlig modell för hur vi ska styra bolaget som inkluderar ansvarsfördelning, effektiv intern styrning och kontroll, riskhantering och regelefterlevnad. Ett exempel är vårt samarbete med SMHI för att analysera eventuella klimateffekter i Sverige och de baltiska länderna, inklusive vilken påverkan på fastighetssektorn dessa kan ha. Det görs för att bättre förstå effekterna av de risker klimatförändringarna kan ha.