Studieresan ska vara utvecklande för undervisningen i skolan och lärare ska delta/godkänna aktiviteten.

Ansökningsperiod 15 september - 15 oktober

Beslut för 2022 års ansökningsperiod meddelades i november 2022 och resan ska genomföras under 2023.

Bakgrund

Roslagens Sparbank Stiftelse för Forskning och Utbildning ska bidra till förbättrade studiemöjligheter och stimulera intresset för forskning och utbildning. Stiftelsen delar varje år ut stipendier på upp till 25 000 kronor vardera för att stödja och uppmuntra nationella och internationella kontakter och utbyten.