Stiftelserna ska bidra till en positiv samhällsutveckling i Roslagen. Bidrag kan utgå till ändamål och projekt som utöver den sökandes egenintresse också kan antas bli till allmän nytta.