Roslagens Sparbanks Stiftelser möjliggör för invånare och verksamheter att bygga ett hållbart samhälle. Vår vision är ett attraktivt och öppet Roslagen i tillväxt!

Kommande ansökningsperiod är öppen till den 15 januari 2024.

I ansökan ska följande ingå:

Ansök här