Roslagens Sparbanks Stiftelser möjliggör för invånare och verksamheter att bygga ett hållbart samhälle. Vår vision är ett attraktivt och öppet Roslagen i tillväxt!

Ansökningsperiod årligen mellan den 15 december och den 15 januari.

I ansökan ska följande ingå:

När ansökningsperioden är öppen hittar du ansökningslänk här