Genom att söka bidrag hos oss stödjer du inte bara ditt projekt utan också skapandet av ett hållbart samhälle i Roslagen.

Vem kan ansöka om bidrag?

  • Bidrag ges främst till ideella föreningar, organisationer och stiftelser. Även enskilda personer kan ansöka för projekt som gynnar samhället.
  • Vi prioriterar ansökningar till projekt- och aktiviteter som bidrar till ekonomisk-, ekologisk- och social hållbarhet i Roslagen.

Ansökningsperioder för projekt- och aktivitetsbidrag 

Två gånger om året - i januari och augusti.

Nästa ansökningsperiod för ekonomiskt stöd för projekt och aktiviteter i Roslagen är 1-31 augusti 2024.

Så här ansöker du

  • När ansökningsperioden är öppen hittar du en länk till ett ansökningsformulär här nedan.
  • Bifoga en budget (mall finns i ansökningssystemet). Vi uppmuntrar projekt att bidra med egna resurser.
  • Bifoga beskrivning av projektet eller aktiviteten i valfritt filformat.
  • Skriv tydligt vad du vill använda pengarna till när du ansöker. Det finns ingen maxgräns för hur mycket pengar du kan ansöka om.
  • Om ditt projekt eller aktivitet har flera delar, är det bra att ange hur mycket pengar du ansöker om för varje del av projektet eller för varje aktivitet.
  • Om du inte får hela beloppet du har ansökt om, kan stiftelsen i vissa fall godkänna en del av det begärda totalbeloppet, till exempel för en del av ditt projekt eller en specifik aktivitet.

När ansökningsperioden är öppen hittar du en länk till ansökan här.

Beslut om bidrag

Ansökningarna behandlas vid stiftelsernas styrelsemöten i februari/mars och september/oktober. Besked skickas i slutet av mars eller oktober.

Utdelning av bidrag

Vi arrangerar gemensamma bidragsutdelningar efter varje ansökningsperiod. Årligen delar vi även ut bidrag vid evenemang kopplade till beviljade projekt.

Utbetalning 

Bidrag betalas vanligtvis ut i maj eller november, efter utdelningen. I vissa fall sker det efter projektets genomförande.