Roslagens Sparbanks Stiftelser möjliggör för invånare och verksamheter att bygga ett hållbart samhälle. Skicka in en ansökan till oss och få chansen att bygga just din idé.

Vår vision är ett attraktivt och öppet Roslagen i tillväxt!

  • Bidrag kan utgå till organisationer, föreningar eller enskilda personer för ändamål och projekt som utöver den enskildes egenintresse kan antas bli till allmän nytta och betydelse för samhället.
  • Projekten och aktiviteterna ska gärna vara framtidsorienterade och inte inkräkta på samhällets ansvarsområden.

Ansökningsperiod 1-31 januari 2023

Vi kommer denna period särskilt att prioritera ansökningar till projekt och aktiviteter som bidrar till:

  • Ekonomisk hållbarhet
  • Ekologisk hållbarhet
  • Social hållbarhet
  • Energibesparande åtgärder (bidrag till föreningar och samlingslokaler)

Välkommen med din ansökan senast den 31 januari 2023.

Ansök här

Beslut

Beslut fattas i februari-mars 2023.

Vid beviljat bidrag från Roslagens Sparbanks Stiftelser kommer det efter cirka 6 månader att skickas ut information om att en projektrapport ska skickas in. 

Frågor

Kontaktperson är Karolina Losell.

Andra ställen att ansöka om bidrag

Här kommer tips på andra organisationer där du kan ansöka om bidrag.

Allmänna arvsfonden

Norrtälje kommun

Stiftelsen Oscar Hirsch minne

Konstnärsnamnden

Region Stockholm

Helge Ax:son Johnsons stiftelse

Stiftelsen Längmanska kulturfonden

Jordbruksverket / Leader