Roslagens Sparbanks Stiftelser ska bidra till en positiv samhällsutveckling inom vårt verksamhetsområde.

  • Bidrag kan utgå till organisationer, föreningar eller enskilda personer för ändamål och projekt som utöver den enskildes egenintresse kan antas bli till allmän nytta och betydelse för samhället.
  • Projekten och aktiviteterna ska gärna vara framtidsorienterade och inte inkräkta på samhällets ansvarsområden.

Ansökningsperiod 1-31 januari 2022

Denna period kommer stiftelserna särskilt prioritera ansökningar till projekt och aktiviteter som bidrar till:

  • Ekonomisk hållbarhet
  • Ekologisk hållbarhet
  • Social hållbarhet
  • Firandet av Norrtälje stad 400 år

Ansök här senast den 31/1 2022.

Beslut

Beslut efter årets första ansökningsperiod fattas i februari/mars 2022.

Vid beviljat bidrag från Roslagens Sparbanks Stiftelser kommer det efter cirka 6 månader att skickas ut information om att en projektrapport ska skickas in. 

Frågor

Kontaktperson är Karolina Losell.

Andra ställen att ansöka om bidrag

Här kommer tips på andra organisationer där du kan ansöka om bidrag.

Allmänna arvsfonden

Norrtälje kommun

Stiftelsen Oscar Hirsch minne

Konstnärsnamnden

Region Stockholm

Helge Ax:son Johnsons stiftelse

Stiftelsen Längmanska kulturfonden

Jordbruksverket / Leader