Roslagens Sparbanks Stiftelser ska bidra till en positiv samhällsutveckling inom vårt verksamhetsområde.

  • Bidrag kan utgå till organisationer, föreningar eller enskilda personer för ändamål och projekt som utöver den enskildes egenintresse kan antas bli till allmän nytta och betydelse för samhället.
  • Projekten och aktiviteterna ska gärna vara framtidsorienterade och inte inkräkta på samhällets ansvarsområden.

Ansökningsperioden är öppen 1 - 31 januari och 1  - 31 augusti

Beslut fattas vid Stiftelsernas styrelsemöten i mars respektive september-oktober.

Frågor

Kontaktperson är Karolina Losell.

Roslagens Sparbank har sedan 2001 avsatt 128 miljoner kronor för ett attraktivt och öppet Roslagen i tillväxt genom projektstöd, bidrag och stipendier.

Huvuddelen har hanterats av bankens stiftelser för Näringsliv & Kultur respektive Forskning & Utbildning som genom åren stöttat många olika skolaktiviteter, kulturevenemang, samlingslokalföreningar och idrottsklubbar m.m.