Roslagens Sparbanks Stiftelser ska bidra till en positiv samhällsutveckling inom vårt verksamhetsområde.

  • Bidrag kan utgå till organisationer, föreningar eller enskilda personer för ändamål och projekt som utöver den enskildes egenintresse kan antas bli till allmän nytta och betydelse för samhället.
  • Projekten och aktiviteterna ska gärna vara framtidsorienterade och inte inkräkta på samhällets ansvarsområden.

Ansökningsperioden är öppen 1 - 31 januari

Vi kommer denna period särskilt att prioritera ansökningar som:

  • syftar till ökad inkludering i samhället
  • bidrar till en hållbar utveckling
  • och/eller riktar sig till unga.

Ansök här

Ansök via länken nedan:

Ansökan

Beslut fattas vid Stiftelsernas styrelsemöten i mars.

Frågor

Kontaktperson är Karolina Losell.