Roslagens Sparbanks Stiftelser ska bidra till en positiv samhällsutveckling inom vårt verksamhetsområde.

  • Bidrag kan utgå till organisationer, föreningar eller enskilda personer för ändamål och projekt som utöver den enskildes egenintresse kan antas bli till allmän nytta och betydelse för samhället.
  • Projekten och aktiviteterna ska gärna vara framtidsorienterade och inte inkräkta på samhällets ansvarsområden.

Två ansökningsperioder per år

Ansökningsperioden är öppen 1-31 januari och 1-31 augusti varje år.

Beslut

Beslut fattas vid Stiftelsernas styrelsemöten i mars och oktober. 

Vid beviljat bidrag från Roslagens Sparbanks Stiftelser kommer det efter cirka 6 månader att skickas ut information om att en projektrapport ska skickas in. 

Frågor

Kontaktperson är Karolina Losell.