Först ut är Väddö golfklubb, som fått bidrag för att nyttja renat avloppsvatten till ett bevattningssystem. Du läser reportaget via länken till vänster.