Meny
Kontakta oss
Bankinformation
Organisation
Hållbarhet
Bankens stiftelser
Söka bidrag

SFDR - Disclosureförordningen

Information om hållbarhet i fonder

 • Öka transparensen kring hållbarhet
 • Förenkla finansiering av tillväxt på ett hållbart sätt
 • Bekämpa så kallad Greenwashing (grönmålning)
Leende äldre par fikar med släkten ute i sommarträdgården

Syftet med SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) är att öka transparensen kring hållbarhet och hållbarhetsrisker, samt att skapa ett standardiserat sätt att rapportera. 

Enklare för dig att jämföra

I SFDR - förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar på svenska - ställs bland annat krav på att fondbolag ska lämna information om och i vilken utsträckning en fond bidrar till ett miljömål eller ett socialt mål. Den här rapportering kommer öka jämförbarheten mellan olika finansiella produkter.

Enligt SFDR behöver hållbara investeringar:

 1. Bidra till ett mål för miljön eller social hållbarhet

  I SFDR ställs bland annat krav på att exempelvis fondbolag ska lämna information om och i vilken utsträckning en fond bidrar till ett miljömål eller ett socialt mål. Ett miljömål kan till exempel vara bekämpning av klimatförändringar och ett socialt mål kan vara att bekämpa ojämlikheter.

 2. Inte orsaka betydande skada på målen för miljön eller social hållbarhet

  Att inte orsaka betydande skada innebär att investeringen ska ta hänsyn till vissa hållbarhetsrelaterade områden, exempelvis utsläpp eller hur stor del av styrelserna som består av kvinnor och/eller män. Dessutom måste bolagen i en investering även ta hänsyn till sociala minimiskyddsåtgärder. Det vill säga hänsyn till mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter.

 3. Ha en god bolagsstyrning

  De bolag som fonden investerar i ska också följa praxis för god bolagsstyrning. Exempelvis ska bolagen ha en sund förvaltningsstruktur, acceptabel lön till personal och följa skatteregler.

Mer information