Hoppa till textinnehållet

Hållbarhet och samhällsnytta

Vi som Sparbank bidrar till ett attraktivt och öppet Roslagen i tillväxt. Vi gör det dels genom bankverksamheten, dels låter vi delar av vår vinst återinvesteras i det samhälle vi verkar i för att på så sätt, i samverkan med våra fyra stiftelser, tydligt medverka till hållbar utveckling i Roslagen.

Hållbarhet i i siffror 2021

4 kontor

Som lokal sparbank vill vi vara nära våra kunder både digitalt och lokalt. Vi har kontor på fyra orter i Norrtälje kommun och när du ringer till oss är det vårt lokala kundcenter som svarar.

200 unga

Antalet skolungdomar vi utbildade i privatekonomi under 2021.

177 ton koldioxidutsläpp

Roslagens Sparbank kompenserade för 177 ton koldioxidutsläpp i effektiva och klimatvänliga solspisar på Madagaskar.

4,3 miljoner

Bankens stiftelser för Näringsliv & Kultur samt Forskning & Utbildning delade ut 4,3 miljoner kronor till ändamål eller projekt som, utöver den enskildes egenintresse, kan bli till allmän nytta och betydelse för samhället.

46 %

Av bankens kunder är det 46 % som är aktiva digitala användare.  

67 %

67 % av ledamöterna i bankledningen är kvinnor.

Vad är hållbarhet för oss?

Miljö (Environmental)

Vi arbetar med att begränsa vår egen miljö- och klimatpåverkan genom att erbjuda gröna produkter och genom vår finansiering till företag som arbetar med omställning till en mer hållbar verksamhet. Dessutom har vi ett fondutbud som ligger i framkant med många hållbara placeringsalternativ.

Grönt bolån
Energi- och sollån
Grönt billån
Hållbara fonder

Socialt (Social)

Vårt samhällsengagemang innebär att vi arbetar aktivt med projekt genom våra stiftelser. Projekten syftar till att bidra med lösningar för samhällets utmaningar och bevara en levande landsbygd. Vi arbetar även med att utbilda unga i ekonomi och för en attraktiv arbetsplats med medarbetare som utvecklas, mår bra och jobbar tillsammans.

 

Att lära unga ekonomi
Projekt Rädda Östersjön
Inspirationsprojekt för utveckling av Roslagen
Mer information om bankens stiftelser

Styrning (Governance)

Genom rådgivning och finansieringsmöjligheter vill vi ge våra företag och privatkunder möjligheter till tillväxt och en sund ekonomi. Inom styrning jobbar vi aktivt med riskminimering och har ett stort fokus på vår fortsatta resa som en stabil och lönsam bank.

Så jobbar vi mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Ansvarsfulla affärer och god banketik
Guide till en sund och hållbar privatekonomi (på sex olika språk)

Rapporter & dokument

Via länken kan du hitta bankens årsredovisningar och årsberättelser. Båda sammanfattar årets händelser i text och siffror.

En närproducerad bank

Som stabil och långsiktig bank vill vi vara en samhällsmotor och möjliggörare i Roslagen. Vi vill arbeta med att minska vår negativa miljöpåverkan och vara en motor i omställningen till ett ännu mer hållbart sätt att leva och verka. Vi har hållbarhet i vårt DNA och bankens ursprung är grundat på en idé om att hjälpa vanliga människor till en sund och hållbar ekonomi.

 

Den vinst som banken gör går dels tillbaka till samhället i form av avsättning till allmännyttiga ändamål, dels bygger den en kapitalbas för att kunna fortsätta låna ut pengar i Roslagen och skydda bankens insättare.