Kontaktuppgifter huvudkontoret

Besöksadress:

Danskes gränd 2, Norrtälje

Postadress, (ej fakturor):

Roslagens Sparbank
Box 236
761 23 Norrtälje

Telefon: 0176-770 00
Telefax: 0176-106 68

E-post: norrtalje@roslagenssparbank.se

Fakturaadress:

E-post för fakturor (bifoga RST i fakturan eller i mailet, om det finns):

Pappersfakturor skickas till denna adress:

Roslagens Sparbank
c/o Swedbank AB BBO
RST 00XXX
Box 50156
973 25 Luleå

Övrig information

Clearingnummer: 8242-0
Swiftadress: SWEDSESS
Bankgiro: 981-2421
Organisationsnummer: 514400-7399