Du kan endast ansöka för ett år i taget och stipendium ges endast för del av terminsavgiften (ej andra kostnader).

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden för stipendium för utbytesstudent är under februari månad.

Beslut

Stiftelsens beslut meddelas under april månad. Före utbetalning av beviljat stipendium ska intyg visas upp att den sökande antagits till lärosätet. 

Frågor

Kontaktperson är Karolina Losell. Eventuella frågor kan du e-posta till henne här.