Vilka negativa konsekvenser för social hållbarhet vill du att sparandet ska ta hänsyn till?

I rådgivningen ställer vi frågor om vad du tycker är viktigt inom social hållbarhet. Här är några exempel:

  • Brist på styrdokument för att granska efterlevnad av bland annat mänskliga rättigheter
    Bolag som inte har processer för att övervaka efterlevnaden av exempelvis mänskliga rättigheter i sin verksamhet.
  • Brott mot FN:s globala överenskommelse* och OECD:s riktlinjer för multinationella företag**
    Bolag som bryter mot exempelvis internationella normer och konventioner (mänskliga rättigheter).
  • Exponering mot kontroversiella vapen
    Företag som är delaktiga i tillverkning, modernisering eller distribution av kontroversiella vapen (anti-personella minor, klusterbomber, kemiska- och biologiska vapen).

Hur arbetar fondbolagen med dessa frågor?

Hänsyn till de första två punkterna kan tas genom att fonden undviker att investera i företag som systematiskt bryter mot internationella normer och konventioner om hållbarhet. Genom dialog kan fondbolagen även hjälpa bolagen att komma till rätta med problem.

Gällande exponering mot kontroversiella vapen kan hänsyn tas genom att fondbolagen väljer bort att investera i bolag som är delaktiga i tillverkning, modernisering eller distribution av produkter som är speciellt framtagna för kontroversiella vapen. Arbetet kan även ske på andra sätt.

*FN:s global compact, FN:s principer om mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö och antikorruption.

**OECD:s riktlinjer för multinationella företag är rekommendationer som riktas av regeringar till multinationella företag. Det är frivilliga principer och normer för ansvarsfullt bedrivande av affärsverksamhet som är förenliga med tillämpliga lagar.