Läs mer och skicka in din förenings sponsringsförslag - ansöka om sponsring

Vår vision är ”Ett öppet och attraktivt Roslagen i tillväxt”. All vår sponsring ska därför präglas av hög kvalitet och vara till lokal nytta för Roslagen och dess invånare. Vi kommer att vara en aktiv och engagerad partner som lägger ned tid och kraft för att gemensamma projekt ska få ett så positivt utfall som möjligt.

Här följer en guide som visar vilka samarbeten vi är intresserade av och vilka vi vill undvika.

Roslagens Sparbanks ska:
Roslagens Sparbank ska undvika:
Sponsra breda verksamheter såsom ideella idrottsföreningar. Att skriva sponsoravtal där möjligheterna till affärer är begränsade
Alltid skriva avtal Sponsoravtal som inte ger utrymme för aktiviteter/kundträffar
Följa sparbanken värderingar i sponsorverksamheten Att sponsra enskilda individer
Mäta och följa upp all sponsorverksamhet Att sponsra verksamheter som strider mot våra värderingar, etik, moral och miljö
Sträva efter ungdomsprofil i våra sponsoravtal
Att sponsra enskilda lag inom en förening, utan enbart ha avtal med huvudföreningen.

Mervärden för Roslagens Sparbank

Vi vill dessutom att sponsringssamarbetet ska innehålla mervärden för Roslagens Sparbank genom t ex:

  • att vårt varumärke finns med i er marknadsföring
  • att vi har möjlighet att erbjuda ekonomisk information, dvs att vi kan hålla informationsmöten för era medlemmar eller motsvarande.
  • att vi har rätt att omnämna er i vår egen marknadsföring, exempelvis på vår webbplats, annonser och digiala kanaler.