Hoppa till textinnehållet

Hållbarhet och vårt hållbarhetsarbete

On a bench outside at winter.

Vi jobbar för en hållbar utveckling genom att främja social, etisk, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Social genom att engagera oss i samhället. Etisk och miljömässig genom att erbjuda tjänster och produkter som gör gott för människor och miljön. Ekonomisk genom att hjälpa dig till en bättre ekonomi. Det ska vara lätt för dig att fatta bra beslut.

Hållbarhet i siffror

100 %

Alla fondbolag på vår fondlista har skrivit under UNPRI (FN:s principer för ansvarsfulla investeringar).

200

Antalet skolungdomar i kommunen vi utbildade i privatekonomi under 2021.

Netto-noll 2040

Swedbank Robur publicerade nya delmål och metoder för att nå sitt klimatmål att vara netto noll till år 2040.

155 miljoner

Sedan år 2000 har Roslagens Sparbank och Roslagens Sparbanks Stiftelser avsatt drygt 155 miljoner till samhällsnytta.

40 miljarder

Swedbank Robur fördubblade sina investeringar i hållbara obligationer från 20 till 40 mdkr.

67 %

67 % av ledamöterna i bankledningen är kvinnor.

Så kan du spara 

Så kan du låna grönt

Våra produktleverantörer – tillsammans gör vi skillnad