Hoppa till huvudinnehåll

Bankledning

Sparbankens ledning består av följande personer:

Charlotte Lindberg, VD

Född: 1976
I banken sedan: 2006
Utbildning: Civilekonom, Uppsala Universitet, Fastighetsmäklare, Högskolan i Gävle
Tidigare roller: Ekonomichef Roslagens Sparbank 2010-2014

Styrelseuppdrag/andra uppdrag: Roslagens Sparbank, Sparbankernas Riksförbund, Företagarna Roslagen, Ledamot för Sparbankerna i Sparbankernas och Swedbanks Affärsråd

Charlotte Lindberg

Eva Heidenborg, Privatchef

Född: 1965
I banken sedan: 2021
Utbildning:
3 år ekonomisk linje
Tidigare roller: Chef för tre privatkontor Swedbank Västerås, Chef city kontoret Uppsala, chef rådgivningsenhet Private Banking o Premium i Uppsala 2008-2021, Privatrådgivare, företagsrådgivare och Chef för privatrådgivare i Sala Sparbank 1985-2008

Eva Heidenborg

Johan Persson, Företagschef

Född: 1976
I banken sedan: 2017
Utbildning: Magisterexamen Ekonomi, Uppsala Universitet
Tidigare roller: Olika roller inom Nordea 2001-2017; Kontorschef Bankrådgivarkontoret Uppland, Funktionsansvarig för Bankrådgivarkonceptet Norr/Mellansverige. Kontorschef BBD Nordea (Digitalt företagskontor). Segmentsansvarig BBD Nordea och medlem av regionledning.
Styrelseuppdrag/andra uppdrag: Nyföretagarcentrum Roslagen

Johan Persson

Tomas Eriksson, Chef Affärsstöd inkl produkt och processansvarig.

Född: 1976
I banken sedan: 1996
Utbildning: Kurser ibland annat Finansiell Ekonomi & Försäkringsjuridik Lunds universitet
Tidigare roller: Chef Premium och Specialister Roslagens Sparbank 2014-2018, Stf Kontorschef Norrtälje Privat 2009-2014

Tomas Eriksson

Anne Stenström, HR-chef

Född:1963
I banken sedan: 2008
Utbildning: Kurser i arbetsrätt & personaladministration
Tidigare roller: Kontorschef Roslagens Sparbank 2009-2021 HR-konsult Manpower 2004-2008, Operativ chef markpersonalen SAS Arlanda 1992-2003,

Anne Stenström

Malin Pellborn, Chef Hållbarhet, Marknad & Kommunikation

Född: 1973
I banken sedan: 2021
Utbildning:
Civilekonom, Stockholms Universitet
Tidigare roller: Chef Hållbarhet, Marknad & Kommunikation, SBAB Bank 2017-2020, CMO & andra chefstjänster inom försäljning & marknad; Skandia Bank & Försäkring 2009-2017, VD, HägerFredlund Reklambyrå 2004-2009

Styrelseuppdrag/andra uppdrag:Svenska Golfförbundet

Malin Pellborn

Emil Bladlund, Kreditchef

Född: 1979
I banken sedan: 2019
Utbildning: Ekonom, Stockholms Universitet
Tidigare roller: Senior Manager, FCG, 2018-2019, Credit Manager, Nordea, 2017-2018, Manager, Risk Advisory Nordea, 2016-2017, Credit Analyst, Nordea, 2010-2016

Bild saknas på medarbetare

Maria Leijon Schöld, Ekonomichef

Född: 1967
I banken sedan: 2015
Utbildning: Förvaltningsekonom, Stockholms Universitet
Tidigare roller: Regioncontroller Swedbank 2010 -2015
Ekonomicontroller och Ekonomichef, Roslagens Sparbank 2000-2010

Maria Leijon Schöld

Dan Berg, Chef Intern Kontroll

Född: 1984
I banken sedan: 2022 (även 2017-2020)
Utbildning: IT & Systemvetenskap, pågående Master in Business Administration (MBA) leadership & management
Tidigare roller: Chief Product Owner (CPO) och Transformationsledare Swedbank 2020-2022, chef Gemensamma Enheter Roslagens Sparbank 2019-2020, IT-chef Leksands Sparbank 2019-2020, IT-chef och chef Process-och verksamhetsutveckling Roslagens Sparbank 2017-2019, Diverse olika chefs- och ledarbefattningar inom Swedbank 2005-2017.

Styrelseuppdrag/andra uppdrag: Ledamot för Swedbank i Sparbankernas och Swedbanks Affärsråd 2020-2021, Styrelseledamot Däckteam Sverige AB (2019 >)

Maria Leijon Schöld