Lediga lägenheter annonseras ut på bankens hemsida och intresserade kunder i banken kan då anmäla sig. Vid flera sökande, sker lottning. Undantaget är de BUS-kontohavare som före 2018-12-01 stått i kö genom regelbundet sparande. Dessa behåller sin köplats och har förtur gentemot övriga kunder.

Om du som inte är tidigare BUS-sparare blir aktuell för en lägenhet, behöver du intyga att du är kund i Roslagens Sparbank, enklast genom att visa upp ditt bankkort.