Högre studier vid utländskt lärosäte ger den studerande, förutom sin egentliga utbildning, även en utvecklingsmöjlighet inom språk och kultur och inte minst ges ett socialt kontaktnät som även vår kommun/region, dess invånare och näringsliv får framtida nytta av.

Du kan endast söka för ett år i taget och stipendium ges endast för terminsavgiften (ej för andra kostnader).

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden för stipendier för utlandsstudier är öppen i februari månad.

Beslut

Stiftelsens beslut för meddelas under april månad. Före utbetalning av beviljat stipendium ska intyg visas upp att den sökande antagits till lärosätet. 

Frågor

Kontaktperson är Karolina Losell. Eventuella frågor kan du e-posta till henne här.