Meny
Kontakta oss
Bankinformation
Organisation
Hållbarhet
Bankens stiftelser
Söka bidrag

Finansiella produkter som undviker negativa konsekvenser

En finansiell produkt kan vara hållbar på flera sätt. Ett är att den undviker negativa effekter på hållbarhetsfaktorerna inom ESG - alltså gällande miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning. Den finansiella produkt du väljer, till exempel en fond, ska alltså inte ge negativa effekter inom de områden du värnar om. Investeringen behöver dock inte bidra till något hållbarhetmål.

Hållbarhetsindikatorer - 6 huvudområden

Hållbarhetsfaktorerna inom ESG delas in i hållbarhetsindikatorer med flera underkategorier. På engelska kallas hållbarhetsindikatorerna Principal Adverse Impacts (PAI).

Hållbarhetsindikatorerna har 6 huvudområden:
 1. Växthusgasutsläpp
 2. Biologisk mångfald
 3. Vatten
 4. Avfall
 5. Social hållbarhet / sociala hänsyn
 6. Arbetstagares rättigheter

Hållbarhetsindikatorer inom miljö

Växthusgasutsläpp

 • Utsläpp av växthusgaser
 • Koldioxidavtryck
 • Utsläpp av växthusgaser i relation till storlek på företagets intäkter
 • Exponering mot företag inom sektorn för fossila bränslen
 • Icke-förnybar energiförbrukning och energiproduktion
 • Energiförbrukningsintensitet med stor klimatpåverkan

Biologisk mångfald

 • Verksamhet som negativt påverkar områden med känslig biologisk mångfald

Avfall

 • Farligt avfall och radioaktivt avfall

Vatten

 • Utsläpp i vatten

Hållbarhetsindikatorer inom social hållbarhet

Sociala hänsyn

 • Brott mot FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag
 • Brist på styrdokument för att granska efterlevnad av bland annat mänskliga rättigheter
 • Exponering mot kontroversiella vapen
 • Investeringens hemvist där det förekommer bristande samhällsansvar

Arbetstagarens rättigheter

 • Ojusterade löneklyftor mellan könen
 • Jämnare könsfördelning i styrelserna

Hur arbetar fondbolagen med de här frågorna?

Miljö

I fonden kan exempelvis bolag/sektorer med höga utsläpp väljas bort. Fondbolagen kan även påverka bolag som har stora utsläpp och förmå dem att tydligare rapportera och minska utsläppen.

Social hållbarhet

Fonden kan exempelvis undvika att investera i företag som systematiskt bryter mot internationella normer och konventioner om hållbarhet. Genom dialog kan fondbolagen även hjälpa bolagen att komma tillrätta med problem. 

Hur arbetar vårt fondbolag Swedbank Robur med de här frågorna?

Så går det till i rådgivningen

 1. Vad är viktigt för dig?

  Vilka hållbarhetsindikatorer är extra viktiga för dig? Du väljer det du värnar mest om. Till exempel kan du välja att din investering inte ska ha en negativ påverkan på klimatet och väljer hållbarhetsindikatorn växthusgasutsläpp.

 2. Vår rekommendation

  I rådgivningen blir vår uppgift att rekommendera exempelvis en fond som inte medför negativa konsekvenser kring växthusgasutsläpp.

 3. Bolagen i investeringen

  Företag med exempelvis höga utsläpp ska då inte finnas med bland de bolag som ingår i den finansiella produkt vi rekommenderar dig. 

Observera att en finansiell produkt, till exempel en fond, som tar hänsyn till negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer enbart handlar om risker. Att inte skada världen. Det visar inte vilken fond som är mest hållbar, eftersom den inte behöver bidra till något hållbarhetmål. 

Mer information