Vi kan idag endast matcha vissa av dina hållbarhetspreferenser.

Det beror bland annat på att kravet om att rapportera hur stor del av fonden som investerar hållbart enligt SFDR träder i kraft först i januari 2023. Den här informationen finns därför inte alltid tillgänglig när uppdateringen av MiFID2 och IDD sker den 2 augusti 2022.

Även när det kommer till EU:s taxonomi är det först från januari 2023 som större bolag börjar rapportera, vilket gör att det saknas underlag för fondbolag att ta fram hållbara fonder.

Det händer alltså mycket inom det här området men allt är inte på plats ännu.