Meny
Kontakta oss
Bankinformation
Organisation
Hållbarhet
Bankens stiftelser
Söka bidrag

Veckopengens dag – 28 oktober

Pappa med två barn skapar pumpalyktor

Vi har lärt barn om pengar så länge vi kan minnas. Genom tidningen Lyckoslanten som började ges ut redan 1926, Ung ekonomi-föreläsningar på skolor och föreningar över hela landet och genom att ständigt ta upp frågan, vill vi bidra till att kommande generationer får förutsättningar att skapa en sund och hållbar privatekonomi.

För att påminna om hur viktigt det är att prata om pengar med barn vill vi nu införa Veckopengens dag den 28:e oktober varje år, med start 2020. 

Bakom initiativet står Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom och också chefredaktör för Lyckoslanten. Han berättar lite om tankarna. 

Varför är det viktigt att ge barn vecko- eller månadspeng?
”Många barn växer upp med bristande kunskaper i privatekonomi. Kunskapsbristerna ökar risken för betalningsanmärkningar, överskuldsättning och en ökad stress över ekonomin. Att ge barnen en regelbunden veckopeng och månadspeng är ett bra sätt att lära barnen hushålla med begränsade resurser och förstå pengars värde och ett bra första steg på kunskapstrappan. I förlängningen handlar det om att öka barnens möjligheter att förverkliga sina drömmar och att kunna leva det liv de vill genom en sund och hållbar ekonomi."

Vad hoppas du att initiativet ska leda till? 
"Jag hoppas att vi får en så stor uppslutning som möjligt kring vårt förslag att införa veckopengens dag att det blir en egen dag i kalendern. Att engagera sig genom att dela informationen till andra och prata där hemma är ett bra sätt att både visa skola, myndigheter, företag och andra föräldar att det finns ett stort engagemang för en så viktig samhällsfråga som våra barns kunskaper i privatekonomi.”

Tidningen Lyckoslanten

Lyckoslanten och Spara & Slösa har i många år inspirerat barn till ekonomiskt hållbart tänkande med frågor som:

  • Vad är privatekonomi? 
  • Hur når jag mina drömmar?
  • Vad vill jag förändra i mitt liv - och i samhället?

Tidning om pengar för barn - Lyckoslanten

Spara och slösa

Privatekonomi i skolan

Vi vill ge barn och ungdomar ökade kunskaper och förståelse för hur de genom olika val kan påverka sin privatekonomi - både nu och längre fram i livet. Våra föreläsningar för skolor och föreningar är kostnadsfria.