Meny
Våra privattjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Så kan barn träna på att hantera pengar!

Nöjen, fika, godis. Kanske också fritidsintressen och kläder. Vad ska månadspengen gå till och hur får man till en fungerande struktur? Så här kan ditt barn få koll på ekonomin.

Att få koll på pengar följer samma regler som för andra färdigheter - man måste träna! Att tidigt prata ekonomi hemma och få ansvar för en egen pott med pengar ger en bra grund att stå på och även en ökad tillfredsställelse över den egna ekonomiska situationen, visar undersökningar. 

Här är några tips kring månadspeng:

 1. Med tydliga regler minskar risken för missförstånd och bråk. Kom överens om vilka regler som gäller för månadspengen. Ska barnet göra en motprestation, som att dammsuga hemma eller laga mat till familjen en gång i veckan?

 2. Kom också överens om vad månadspengen ska räcka till? Fika, nöjen eller även kläder? Vilken typ av kläder i så fall?

 3. Uppmuntra barnet att fundera igenom vad hon eller han vill göra med sina pengar. Ska de kanske gå till något dyrare som kräver att man sparar en del? 

   

 4. Med frihet att bestämma själv över sina pengar kommer också ansvar. De allra flesta - både vuxna, barn och ungdomar - behöver prioritera vad pengarna ska gå till. Hjälp ditt barn att resonera kring vad som är viktigast.

 5. Har ditt barn gjort av med mer pengar än tänkt, eller köpt något hon eller han ångrar? Vad lärde sig barnet och hur kan man göra annorlunda nästa gång? 

 6. Prata pengar hemma! Vad kostar saker i er familj? Finns det något ni i familjen sparar till för att kunna göra tillsammans längre fram?

En högre månadspeng där man betalar allt själv passar ofta den som är lite äldre och som vill träna på att helt sköta sin egen ekonomi. Det är ett bra sätt att lära sig vad man själv kostar.

Men det kanske inte alltid är en högre månadspeng som passar bäst. I vissa fall kanske det passar bättre att få en lägre veckopeng för småköp, och att man slipper betala för större saker som till exempel mobiltelefon, nöjen och kläder. Denna typ av peng kan passa för den som är lite yngre, eller just har börjat få veckopeng och ska träna på att hantera den.

Ett annat alternativ kan vara att få en baspeng, med chans till mer pengar genom att hjälpa till hemma. Kanske städa badrummet, passa småsyskon eller dammsuga. Den varianten kan passa många från mellanstadieåldern och uppåt.


Så, hur mycket får då andra? I tioårsåldern går många över från veckopeng till månadspeng. Vid 13 år får många 250 kronor i månaden. Från 16-årsåldern får många hela eller delar av studiebidraget. 400 kronor i månadspeng är vanligt för en 14-åring.

FAKTA: Månadspeng

Ålder
Månadspeng
7-8 100 kr
9-10 100 kr
12 200 kr
13 250 kr
14 400 kr
15 500 kr
16 1000 kr
17 1020 kr
18 1000 kr

Undersökning gjord av Kantar Sifo på uppdrag av Swedbank och sparbankerna i oktober 2022. I undersökningen deltog 1 665 föräldrar till barn i åldrarna 7 till 18 år. Avrundade tal, summerar därför inte alltid. 

lär du barn om pengars värde:

 • Börja tidigt att prata pengar med dina barn, det gör att de lär sig förstå pengars värde.
 • Försök att prata enkelt och lustfyllt om ekonomi. Om barnen tycker att det är roligt blir de förhoppningsvis intresserade.
 • Prata om vad saker kostar, till exempel mat och kläder. I takt med att barnet blir äldre kan man prata om att man i ett hushåll får räkningar att betala varje månad, och hur fördelningen kan se ut mellan nödvändiga kostnader – som bostad och mat – och nöjen, som restaurangbesök och resor.
 • Berätta hur man gör en budget för att ha koll på hur mycket pengar man får in och hur mycket pengar som går ut.
 • Hjälp barnet att förstå att det är viktigt att spara, och ge gärna exempel på hur du själv sparar pengar för att ni i familjen ska kunna göra roliga saker. Berätta att ett sparande gör att man klarar oväntade utgifter bättre och får en tryggare ekonomi.
 • Privatekonomi handlar för de flesta om att prioritera vad pengarna ska gå till. Prata om vilka utgifter ni har i ert hushåll som ni kan påverka och prioritera annorlunda.