Meny
Kontakta oss
Bankinformation
Organisation
Hållbarhet
Bankens stiftelser
Söka bidrag

Regelverk om hållbarhet

Här kan du läsa om bankens olika regelverk på hållbarhetsområdet.

Hållbarhetsrisker

Här kan du läsa mer om bankens riktlinjer för Hållbarhetsrisker i investerings- och försäkringsrådgivningen. 

Huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer

Här kan du läsa mer om bankens ställningstagande som finansiell rådgivare att beakta de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer enligt Sustainable Finance Disclosure Regulation.

Ansvarsfull bankverksamhet

Roslagens Sparbank har undertecknat FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet.

Bankens ersättningspolicy och hållbarhetsrisker

Bankens ersättningspolicy baseras på bl a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn.

I policyn definieras Hållbarhetsrisk som: En miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringen värde.

Bankens ersättningssystem ska vara förenlig med Bankens riktlinje för hållbarhetsrisk. Detta innebär att ersättning inte får baseras på eller påverkas av exponering mot hållbarhetsrisk. Eventuell rörlig ersättning ska följaktligen sakna koppling till tagande av hållbarhetsrisk. Den anställde ska således inte kunna påverka sin ersättning genom att ta mer eller mindre hållbarhetsrisk i samband med investerings- eller försäkringsrådgivning.