Meny
Kontakta oss
Bankinformation
Organisation
Hållbarhet
Bankens stiftelser
Söka bidrag

Banksekretess och integritet

Ungdomar sitter och väntar på bussen och tittar på en mobil

Vi månar om din integritet. Läs mer om banksekretessen, hur vi behandlar dina personuppgifter, cookies och riskerna med att kommunicera via e-post.

Banksekretess

Banksekretess gäller enligt lag. Sekretessen innebär att banken inte obehörigen får lämna ut några uppgifter om kunder till utomstående. I vissa fall är dock banken enligt lag eller författning skyldig att lämna ut vissa typer av uppgifter till olika myndigheter.

Personuppgifter och cookies - vad gäller?

Risker med att kommunicera via e-post

Att mejla är idag ett av världens vanligaste sätt att kommunicera. Information som skickas via e-post kan dock läsas och/eller ändras av obehöriga personer. Det kan även skadas i överföringen eftersom det skickas helt öppet, ungefär som ett vykort med vanlig post. Därför är det viktigt att du aldrig sänder konfidentiell eller personlig information till exempel kortnummer, kontonummer, transaktionsuppdrag och liknande, skickas till oss via e-post. 

Risker med att kommunicera via e-post