Direkt när vi möter Jimmy märker vi att han inte är som vi tänkt oss. Mannen vi intervjuar är pratglad och humoristisk, inte sådär tråkig och allvarlig som man tänker sig.

Ganska ny i sin roll 

Jimmy har endast jobbat som säkerhetsansvarig sedan årsskiftet men berättar stolt om att hans yrkesroll innebär flera delar.

Bland annat har han uppgiften att få alla medarbetare att känna sig trygga och komfortabla på arbetsplatsen samt att de har stöttning från banken.

Han fortsätter med att säga att hans uppgifter handlar om allt från brand till hot och att han har ansvar för bankens materiella och immateriella tillgångar och information om både personal och kunder.

Utbildning

Jimmys tidigare utbildning består av en gymnasieexamen, militär utbildning inom Försvarsmakten samt olika internutbildningar.

Han påpekar att tiden han spenderade inom militären lärde honom mycket om krisledning och att snabbt kunna hantera uppkomna, oförutsägbara situationer.

För den som vill arbeta inom säkerhet idag rekommenderar han också att man bör satsa på att ha bra IT-kunskap. Jimmy själv har även jobbat tidigare på bank, bland annat i chefsposition.

I intervjun tog vi också upp arbetsmarknaden, och han sa att efterfrågan absolut inte kommer att minska, snarare tvärtom kommer den att öka eftersom folk känner sig mer och mer otrygga. Han nämner även att den här yrkesrollen kan appliceras på i princip alla olika arbetsplatser.

Ingen arbetsdag är den andra lik

Vi frågade Jimmy vad som var roligast med arbetet och han svarade att det framförallt är att man lär sig otroligt många nya saker varenda dag.

Det svåraste enligt han däremot är att se till så exakt allt fungerar som det ska och ha hand om allt då det är så brett, det kan handla om allt från att fixa dörrar till problem med personliga kunduppgifter och personsäkerhet.

Som säkerhetsansvarig finns det ingen vanlig dag på jobbet, vissa dagar har han till exempel mest möten och andra spenderar han med att diskutera med olika leverantörer.

Något Jimmy vill framföra till framtida arbetstagare är att jobba med något som man tycker är intressant. Av erfarenhet har det fungerat som en bra drivkraft och fått honom att prestera bättre. Sammanfattningsvis, om man pluggar och arbetar med det man finner kul så kommer man långt!

Skrivet av Lina & Lisa