Utbildning och erfarenhet

Helena har arbetat inom bank och finans i runt 30 år och resan till just denna yrkesroll började med finanskrisen 2008. Det svenska folket hade svårt att betala tillbaka och då blev efterfrågan som kravsamordnare väldigt stor. Detta ledde till att hon så småningom började rikta sig och specialisera sig kring just krav och obestånd. Med detta så fastnade hon för denna yrkesroll och trivs väldigt bra med den.

Om man kollar på hennes utbildning så har hon i grunden en ekonomisk utbildning, men i jobbet har hon behövt mycket juridiska kunskaper som lett till att hon studerar rätt mycket juridik.

Om jobbet

Helena jobbar med krav och obestånd på kreditavdelningen. Det handlar om folk som inte kan eller vill betala.

Hon börjar sin dag med att titta om någon av hennes kunder gått i konkurs. Sedan kollar hon ifall någon av hennes privata kunder har beviljats skuldsanering. Resten av dagen består mest av att titta på listor där hon har kunder som ej betalat lån.

Det kan finnas många anledningar till att folk inte betalar, det kan vara till exempel en skilsmässa, arbetslöshet eller sjukdom.

Man skulle kunna säga att när det är lågkonjunktur i samhället blir det högkonjunktur för Helenas arbetsuppgift. Det blir jobbigt för människor att betala och då är Helena där.

Hur trivs Helena?

Helena beskriver det som att hon trivs väldigt bra på banken även fast jobbet nästan enbart består av problem. Det sker många tragiska saker, men där någonstans finns tjusningen med jobbet, att hjälpa folk att lösa saker när de har det jobbigt och det får Helena att känna sig glad. När hon väl finner lösningar som både hjälper kunden och banken så blir hon väldigt nöjd över sin insats. 

Skrivet av Albin & Filip