Vi på Roslagens Sparbank har sedan starten 1859 värnat om vår bygd och dess invånare. Främst genom att erbjuda lätt tillgängliga banktjänster till förmånliga villkor. Men också genom att på olika sätt stödja utvecklingen mot ett attraktivt och öppet Roslagen i tillväxt, vår vision.

Vi är stolt sponsor till många av Norrtälje kommuns idrotts- och ungdomsföreningar.

Våra stiftelser för Forskning och Utbildning (FoU) respektive Näringsliv och Kultur (NoK) delar ut aktivitetsbidrag, projektstöd och stipendier

Vår stiftelse för Ungdomsboende bygger, förvaltar och hyr ut lägenheter till unga

Du kan också vara med och ta del av detta!

Hos Stiftelserna FoU och NoK söker du bidrag till aktiviteter, projekt eller andra satsningar. Syftet ska överensstämma med stiftelsernas uppdrag. I huvudsak har stiftelserna två ansökningsperioder varje år.

Läs mer om stiftelserna och hur du söker bidrag

Sponsring är en del av Roslagens Sparbanks marknadsföring och innebär att vi av en förening köper exponering i form av exempelvis arenaskyltar, evenemang, annonser i programblad och liknande.

Läs mer om vår sponsring och hur du som vill samarbeta med sparbanken ska göra

Stiftelsen för ungdomsboendes lägenheter ansöker du till genom att läsa vår hemsida när lediga lägneheter dyker upp.

Läs mer om ungdomsboendet