1810 startade den skotske prästen Henry Duncan världens första sparbank. Hans tanke var att även människor med små medel skulle kunna spara och få ränta för att öka sin trygghet och ekonomiska frihet. Pengarna som sparbanken tjänade återinvesterades samtidigt lokalt, bland annat för att bygga den första skolan för barn från de fattigaste familjerna.

1820 startades den första svenska sparbanken och 39 år senare nådde sparbanksidén Roslagen. I Norrtälje Rådhus stora sal fattades då beslutet att grunda Norrtäljes stads, Lydhundra härads, Frötuna, Länna samt Bro och Vätö Skeppslagers Sparbank och Pupillkassa.

Före mötet i Rådhuset den 8 mars hade sammanlagt 117 personer förbundit sig att bidra med sammanlagt 1000 kronor (en dagslön för en jordbruksarbetare var då ungefär 1 krona) till den nya sparbankens grundfond. Mötet den 8 mars beslutade formellt att bilda banken, vars förste ordförande blev häradshövdingen Fredrik Georg Isberg.

Den andra juli samma år, en vacker sommardag, stod pigan Mathilda först i kön när Sparbanken öppnade i Kronohäktets lokaler. Hon hade som 18-åring fått arbete som piga hos provinsialläkaren Palmgren och nu, ett par år senare, hade hon arbetat ihop tre riksdaler. Omräknat till i dag motsvarar det ungefär 3 500 kronor. Mathildas sparade pengar sattes in på Sparbankens motbok nr 1 och det blev grunden för hennes framtid - och hennes barns.

Det unika med Sparbanken - i film- eller i bokform

Sedan dess har världen fortsatt att förändras, men sparbanksidén lever vidare! Den handlar om lokalt engagemang och närhet till sina kunder, om balansen mellan att vara både kommersiell och ideell. En sparbank har inga enskilda aktieägare utan tillhör sin bygd och det är också dit en del av vinsten går varje år - för satsningar som bäddar för ett attraktivt och öppet Roslagen i tillväxt.

Läs mer om det unika med Sparbanken

Du kan också  läsa mer om Roslagens, bankväsendets och Roslagens Sparbanks historia i boken ”Mellan det lokala och det globala” som finns tillgänglig på våra fem bankkontor.

Se filmen när kontoret i centrala Norrtälje fyllde 100 år

I samband med att vi under hösten 2014 firade att Sparbankens hus i Centrala Norrtälje fyllde 100 år publicerade vi också en kortare dokumentärfilm om bankens historia och hur Norrtälje växt fram.

Se jubileumsfilmen på YouTube - "100 år i Centrum"