Roslagens Sparbanks Stiftelser möjliggör för invånare och verksamheter att bygga ett hållbart samhälle. Vår vision är ett attraktivt och öppet Roslagen i tillväxt!

Bidrag att söka

Projekt- och aktivitetsbidrag

För ideella föreningar, organisationer och stiftelser i Roslagen som söker bidrag till kultur, idrott, forskning och liknande. Även för privatpersoner kan söka om stöd till projekt- och aktiviteter som gynnar samhället.

Ansökningsperiod årligen i januari och augusti.

Läs mer om stöd till projekt och aktiviteter

Underhållning på äldreboende

För den som vill bidra med sång, musik, dans, teater eller högläsning på äldreboenden runt om i Roslagen finns det stöd att söka på vinterhalvåret.

Ansökningsperiod 15 december - 15 januari

Läs mer om ekonomiskt stöd för underhållning på äldreboende

Stipendier att söka

Direkt till stipendiesidan

Stipendier för utlandsstudier

Är du ung och bosatt i Norrtälje kommun eller har kopplingar hit? Då har du möjlighet att få stöd för dina högre studier utomlands genom ett stipendium från Roslagens Sparbanks Stiftelse för Forskning och Utbildning.

Ansökningsperioden är varje år i februari

Läs mer om hur du söker stipendium för utlandsstudier

Stipendier för utbytesstudent

Du som är ung och bor i Norrtälje kommun eller har nära kopplingar hit kan söka stipendium för utbytesår från Roslagens Sparbanks Stiftelser.

Ansökningsperioden är varje år i februari

Läs mer om hur du söker stipendium för utbytesstudent

Stipendier för gymnasiestudier på annan ort

Du som bor i Norrtälje kommun eller har nära kopplingar hit kan söka stipendium för gymnasiestudier på annan ort om du ska gå ett program med riksintag.

Ansökningsperioden är varje år i februari

Läs mer om hur du söker stipendium för gymnasiestudier på annan ort

Stipendier för studieresa

Skolklasser eller grupper inom alla slags utbildningar i Norrtälje kommun kan ansöka om stipendium från Roslagens Sparbanks Stiftelser på upp till 25 000 kronor för skolresa som har inslag av studier.

Ansökningsperioden är mellan den 15 september och 15 oktober varje år.

Sök stipendium för studieresa skolklasser eller grupper

Stipendier för ungdomsledare

Har du en ungdomsledare som betyder mycket för dig? Har dina barn en ledare med det där lilla extra? Finns det en ungdomsledare i din förening som ni vill hylla för sina insatser? Stipendierna för ungdomsledare ska uppmuntra ideellt arbetande ungdomsledare för deras oerhört betydelsefulla insatser för våra ungdomar.

I slutet av varje år är nomineringsperioden för ungdomsledare öppen

Läs mer om hur du nominerar en ungdomsledare i din närhet

Körstipendier

Varje år i maj bjuds tre körer in för att tävla i Körslaget, samtidigt som publiken får njuta av körsång i försommartid, medan en jury finns på plats för att bedöma sånginsatserna. Vinnarkören får ett stipendium på 15 000 kronor. De båda andra körerna delar en andra plats och får 5 000 kronor vardera i stöd från stiftelserna. 

Läs om några som fått stöd tidigare

Utdelningar

Möt våra mottagare