Bankens stiftelser har en viktig roll i att bidra till projekt, initiativ eller samarbeten som främjar en positiv utveckling i Roslagen. Samhällsengagemanget syftar bland annat till att bidra med lösningar för samhällets utmaningar, skapa ett avtryck för vår bygd och bevara en levande landsbygd.