Roslagens Sparbanks Stiftelser och Norrtelje Tidning vill uppmuntra ideellt arbetande ungdomsledare för deras oerhört betydelsefulla arbete för våra ungdomar.

Nominera din ungdomsledare

  • Mejla din nominering med en motivering som beskriver den föreslagne kandidaten, senast den 13 december 2019, till:
  • Du får nominera högst två kandidater.

En jury bestående av representanter från Norrtelje Tidning och Roslagens Sparbanks Stiftelser utser sedan tre stipendiater som får 10 000 kronor vardera.

  • Stipendierna delas ut på Idrottsgalan i Norrtälje fredagen den 7 februari 2020.