En plats för alla är ett projekt som initierades 2016 av Flygfyren i Norrtälje i samarbete med Roslagens Sparbanks Stiftelser.

  • Syftet är att skapa en plattform för samhället vi lever i, samt förebygga utanförskap. 
  • Målet är att inspirera så många som möjligt till att vara med att skapa ett bättre och starkare Roslagen i framtiden.

Läs mer på En plats för allas webbplats