Studiepolare vänder sig i första hand till elever som riskerar att inte uppnå gymnasiebehörighet, men också till elever som av någon anledning behöver extra stöd i sina studier.

Målet är att bidra till att fler elever höjer sina betyg, sin studiemotivation, stärker sitt självförtroende och ökar möjligheterna till fortsatta studier och framtida jobb.

Engagerade seniora eller juniora lärare hjälper behövande elever inledningsvis på tre grundskolor i Hallstavik, Rimbo och centrala Norrtälje. Skolorna är:

  • Hallsta skola
  • Långsjöskolan
  • Roslagsskolan

Projektet startade höstterminen 2022.

Flygfyren bidrar med mellanmål för att ge extra energi åt eleverna.