Läs mer

Läs mer om Egen Sommar på Norrtälje kommuns webbplats:

norrtalje.se/egensommar

Banktjänster till ES-företag

Det här ingår i det avgiftsfria Egen Sommar-erbjudandet

  • Internetbanken för företag med betalningar
  • Swish för företag
  • Företagskonto
  • Bankgiro

För Egen Sommar-företag är tjänsterna avgiftsfria under perioden. Värdet av tjänsterna är 1 240kr/år, fördelat enligt följande: Bankgironummer (ett Bg-nummer ingår) - 250 kr/år. Internetbanken för företag med betalningar - 990 kr/år. Swish för företag - 2 kr/mottagen betalning.

Transaktionskostnader tillkommer vid fler än 500 inbetalningar till Bankgironumret samt vid fler än 500 betalningar till Bankgironummer via Internetbanken. Se prislista företag här.

Checklista: så här blir du Egen Sommar-kund i banken

Först lite juridik

Ett Eget Sommar-företag är inte en egen så kallad juridisk person. Det innebär att du och de andra som driver Egen Sommar-företaget är personligt ansvariga för de avtal ni ingår för Eget Sommar-företaget.

Är någon av er omyndig? I så fall ska hens förmyndare/vårdnadshavare skriva under blanketten
Godkännande av avtal för omyndiga avseende Egen Sommar (pdf)

Läs mer om ID-Kontroll och omyndiga Egen Sommar företagare

1. Skriv protokoll när ni bildar företaget

Fyll i vår mall för protokoll (pdf) med följande:

Egen sommar-företagets namn
Firmateckning:
- Välj vem eller vilka som ska teckna Egen Sommar-företaget
- Bestäm om dessa ska teckna gemensamt eller var
för sig
- Uppge namn och personnummer på dessa personer
Vilka ska få använda internetbanken (dessa måste
närvara vid mötet på banken och vara över 18 år)

2 Skicka in din ansökan via vår digitala ansökan

Ansök här:

Vi hör av oss och bokar in en tid för ett möte med en rådgivare.

3. Inför mötet på banken

Ta med:

Alla måste ta med sin giltiga ID-handling

  • Utkast på en affärsplan
  • Protokoll skrivet enligt ovan
  • Alla i företaget bör följa med dock måste firmatecknaren/firmatecknarna vara med på mötet

4 Frågor?

Har du frågor om ditt företag - Kontakta Egen Sommar-ansvariga på banken:

Huvudansvarig för ES-projektet på Sparbanken är Karolina Losell