Läs mer om Egen Sommar på Norrtälje kommuns webbplats:

norrtalje.se/egensommar