Meny
Våra privattjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Stiftelsernas avtryck i samhället

Bankens stiftelser har en viktig roll i att bidra till projekt, initiativ eller samarbeten som främjar en positiv utveckling i Roslagen. Samhällsengagemanget syftar bland annat till att bidra med lösningar för samhällets utmaningar, skapa ett avtryck för vår bygd och bevara en levande landsbygd.

Vi vägleds av Agenda 2030. Av de globala målen fokuserar Roslagens Sparbank på 7, 8, 11, 12, 13 och stiftelserna dessutom på 3, 4 (God utbildning för alla)10 (minskad ojämlikhet), 14 och 15. De nämnda målen ovan återspeglas i projekten som vi följer upp lite extra och som du kan läsa om här nedan.

Studiepolare

 • Projektet vänder sig i första hand till elever som riskerar att inte uppnå gymnasiebehörighet, men också till elever som av någon anledning behöver extra stöd i sina studier.
 • Engagerade seniora eller juniora lärare hjälper inledningsvis behövande elever på tre grundskolor i Hallstavik, Rimbo och centrala Norrtälje.
 • Läs mer om projektets resultat

Naturdagar

 • I avtalet med Norrtälje Naturcentrum delfinansierar Roslagens Sparbanks Stiftelser utbildningsdagar genom utomhuspedagogik, med koppling till ekologi, naturvetenskap, odling och hållbarhet på Norrtälje Naturcentrum för Roslagens alla elever.
 • Målet med dagarna är att skapa nyfikna och kunskapstörstande elever i Roslagen och väcka intresse att lära mer både inom naturvetenskap och teknik, men även tvärvetenskapligt. Genom utomhuspedagogik som en ordinarie del i utbildningen arbetar man även långsiktigt för god psykisk och fysisk hälsa.
 • Koncepten är framtagna ur målformuleringarna från gällande läroplan för förskola, grundskola och gymnasium
 • Under 2023 har Naturdagarna innefattat mycket arbete med hållbar utveckling och de 17 Globala målen FN:s stater står bakom. Hösten 2023 deltog 557 barn och ungdomar i undervisningen.
 • Läs en rapport från Norrtälje Naturcentrum (pdf) 

Roslagsblomman

 • RoslagsBlomman, som stöttar barn i ekonomiskt utsatta familjer så att de kan få en meningsfull fritid, har funnits sedan 2013. Roslagens Sparbanks Stiftelser har stöttat dem sedan dess. Varje år har stiftelsens bidrag lett till att 60 barn per år har fått stöd. Så sedan starten för 10 år sedan har 600 barn fått möjlighet till att få delta i idrotts- eller kultursammanhang på fritiden.
 • Insatserna leder till social gemenskap, bättre hälsa och ett mer positivt samhällsklimat, till förmån för både individ och kommun
 • Målet är att alla barn och ungdomar i kommunen ska ha samma förutsättningar och möjligheter att utöva idrott, musik eller andra terminsvisa aktiviteter

Skärgårdsdagar

 • Skärgården är en viktig del av Roslagen och genom Skärgårdsdagarna, i samarbete med Norrtälje Naturcentrum, får elever uppleva och lära om hembygden, skärgården förr och idag, turism, näringar och rekreation.
 • Tar avstamp i mån 14 (hav och marina resurser) och mål 15 (ekosystem och biologisk mångfald) av FN:s globala mål
 • Skärgårdsdagen bidrar till ökad lokal kännedom, men också till ökad känsla för Östersjön som ekosystem. 
 • Fler elever ska få kunskap om hur det är att leva i skärgården, vilket sätter fokus på ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet ur ett svenskt och lokalt perspektiv. Under hösten 2023 deltog 31 klasser
 • Läs en rapport om Skärgårdsdagarna (pdf)

Avsatt till samhällsnytta

Roslagens Sparbank har sedan 2001 avsatt mer än 166 miljoner kronor för ett attraktivt och öppet Roslagen i tillväxt genom projektstöd, bidrag och stipendier

 

Möt våra mottagare

Läs reportageserien där du möter några av mottagarna som fått bidrag från Roslagens Sparbanks Stiftelser och se vilken nytta bidraget gjort i deras verksamhet och omgivning.

Till reportageserien "Möt våra mottagare"