Roslagens Sparbank har sedan 2001 avsatt 128 miljoner kronor för ett attraktivt och öppet Roslagen i tillväxt genom projektstöd, bidrag och stipendier.

Huvuddelen har hanterats av bankens stiftelser för Näringsliv & Kultur respektive Forskning & Utbildning som genom åren stöttat många olika skolaktiviteter, kulturevenemang, samlingslokalföreningar och idrottsklubbar m.m. Men även stiftelsen Ungdomsboende och Häveröstiftelsen finns med i den gemensamma verksamhetsberättelsen:

Verksamhetsberättelse Roslagens Sparbanks stiftelser 2019 (pdf)

2018

2018 och tidigare publicerade Stiftelse för Forskning och Utbildning samt Roslagens Sparbanks Stiftelse för Näringsliv och Kultur en egen årsberättelse.

Årsberättelse Stiftelse för Forskning och Utbildning samt Stiftelse för Näringsliv och Kultur.2018 (pdf)

Tidigare år

För årsberättesler för tidigare år mejla till