Agenda Island - 15 000 kronor

Agenda Island 2020 - Väddös plattform för lokala lösningar på globala utmaningar! Agenda Island arrangeras i år för andra gången och det kommer att bli stort fokus på:

  • vattenresursanvändning, en levande landsbygd samt främjandet av biologisk mångfald. 

Roslagens Sparbanks Stiftelser ger ett bidrag till evenemanget.

Björkö-Arholma hembygdsförening - 20 000 kr

I sommar arrangeras Björköhänget för tredje gången av Björkö-Arholma hembygdsförening i samarbete med Björkö Teater, Björkö-Arholma Medborgarhusförening, Själöga Fritidsgård och
Björkö-Arholma Skärgårdsförening.

Syftet med Björköhänget är att skapa en mötesplats för   
sommarlovslediga ungdomar som har en anknytning till Björkö.

Under veckan får ungdomarna vara med på flera olika kreativa aktiviteter som alla bidrar till att det blir en både upplevelserik och lyckad vistelse.

Roslagens Sparbanks Stiftelser ger ett bidrag till arrangemang av Björköhänget.

Föreningen Björkö Teater - 30 000 kr

Björkö Teater firar i år 15-årsjubileum! Under sommaren planerar föreningen att sätta upp en musikalisk sommarrevy om livet i Roslagen.

Tanken är att den ska framföras för de boende på äldreboenden i kommunen under vår och sommar 2020.

Roslagens Sparbanks Stiftelser ger ett bidrag till underhållning på äldreboenden.

Grisslehamns Sportklubb - 100 000 kr

Grisslehamns Sportklubb vill skapa en Näridrottsplats och en del i det projektet är att den befintliga fotbollsplanen ska säkras med ett bollfångstnät.

Roslagens Sparbanks Stiftelser ger ett bidrag som går till inköp av bollfångstnät och stolpar.

Häverö Edebo Hembygdsförening - 6 000 kr

Häverö Edebo Hembygdsförening kommer under året att arrangera flera olika aktiviteter med utgångspunkt i det immateriella kulturarvet där till exempel kunskap om läkeväxter, mattraditioner, berättarkonst med mera ingår.

Föreningen kommer bland annat att anlägga en örtagård.
Roslagens Sparbanks Stiftelser ger ett bidrag som går till anläggning av en örtagård.

Regenerativt lantbruk - 25 000 kr

Under året kommer det att anordnas en nätverksträff med temat Regenerativt jordbruk på Väddö Folkhögskola. Regenerativt jordbruk är ett samlingsnamn för de tekniker och metoder som bidrar till att förbättra jorden och binda kol i åkermarker. Ambitionen med denna närverksträff är bland annat att skapa ett lokalt nätverk för regenerativt jordbruk i Roslagen.  

Roslagens Sparbanks Stiftelser ger ett bidrag som går till arrangemang av nätverksträffen.

Skebobruks Kulturförening - 40 000 kr

För nittonde året i rad arrangeras den fantastiska musikfestivalen Sommarnattens Toner!

Som besökare får man njuta av kammarmusik med professionella musiker från Sverige och Frankrike.

Det kommer även att bli jazzkonserter med bland andra Nils Landgren och Johan Norberg.

Roslagens Sparbanks Stiftelser ger ett bidrag till Sommarnattens Toner 2020.

Väddö Golfklubb - 75 000 kr

Väddö Golfklubb vill med hjälp av Kretsloppsprojekt 2020 rena avloppsvattnet från Älmsta reningsverk via golfbanan på Väddö Golfklubb innan det till slut ”landar” i Östersjön.

Syftet är att på sikt bidra till en hälsosammare badmiljö samt att komplettera golfklubbens behov av bevattning och därmed minska klubbens behov av att tillföra näringsämnen till grönytorna på golfbanan.

Roslagens Sparbanks Stiftelser ger ett bidrag som går till uppgradering av den befintliga bevattningsanläggningen. 

Väddö IF - 100 000 kr

Väddö IF får ett bidrag på 100 000 kr från Roslagens Sparbanks Stiftelser som går till inköp av mål, läktare samt en resultattavla.

Föreningen ska även byta ut belysningsarmaturerna kring den nya konstgräsplanen.

Väddö IOGT-NTO - 25 000 kr

Väddö IOGT-NTO får ett bidrag från Roslagens Sparbanks Stiftelser som går till inköp och installation av en luftvärmepump.