Björkö-Arholma hembygdsförening 20 000 kronor

I augusti arrangeras för femte gången Björköhänget som har blivit väldigt populärt för barn och ungdomar i åldern 5-15 år som vill avrunda sitt sommarlov i kulturens tecken!

Temat för i år kommer att vara Björkö – där man som deltagare får inspireras av havet, skogen, växter m.m. som sedan kan få ge sitt uttryck genom konst, dans, teater, musik och mycket annat.

Roslagens Sparbanks Stiftelser ger ett bidrag på 20 000 kr som går till arrangemang av Björköhänget.

Bygdegårdsföreningen Nyby kapell 15 000 kronor

Bygdegårdsföreningen har förutom sin bygdegård även ansvar för en badplats vid Ramviken.

Sedan slutet av 1970-talet har det vid stranden funnits en välanvänd badflotte som nu behöver bytas ut.

Roslagens Sparbanks Stiftelser ger ett bidrag på 15 000 kr för inköp av en ny badflotte.

Dagslända 15 000 kronor

Dagslända, Rolf Hedin och Malin Berglund, får ett bidrag på 15 000 kr från Roslagens Sparbanks Stiftelser för musikunderhållning på äldreboenden i vår kommun.

Jazzfestival i Grisslehamn 20 000 kronor

I sommar får Grisslehamn njuta av en fantastisk Jazzfestival!

Under festivalen blir det flera konserter med bland annat en jazzkvartett, jazztrio samt med en sångsolist och blåsmusikersolist.

Roslagens Sparbanks Stiftelser ger ett bidrag på 20 000 kr till evenemanget.

Grisslehamns Konstrunda 10 000 kronor

Grisslehamns Konstrunda har blivit ett välbesökt evenemang och arrangeras i sommar för tredje gången.

Som besökare får man se konstverk som glasarbeten, akvarell, textil, mosaikskulptur, betong, oljemålerier med mera.
Roslagens Sparbanks Stiftelser ger ett bidrag på 10 000 kr till arrangemanget av Grisslehamns Konstrunda.

Singö Skolas Vänner ideell förening 25 000 kronor

Singö Skolas Vänner ideell förening köpte Singö gamla skola år 2020.

Nu vill föreningen, i samverkan med flera andra lokala föreningar, anlägga en naturlekpark runt skolan. Den röda tråden kommer att vara hållbarhet! Naturlekparken kommer att knyta an till Singö Utvecklings Hållbarhetsstig och vara skapad av delvis lokala naturmaterial.

Roslagens Sparbanks Stiftelser ger ett bidrag på 25 000 kr som går till anläggning av en naturlekpark.

Skebobruks Kulturförening
40 000 kronor

I sommar får vi återigen njuta av Sommarnattens Toner!

Den 22-24 juli arrangeras en rad konserter i Skebobruk med många professionella artister.

Det kommer även att bli en konsert i Norrtälje stad den 21 juli för att fira jubileumsstaden.

Roslagens Sparbanks Stiftelser ger ett bidrag på 40 000 kr till Sommarnattens Toner.

Väddö Hembygds & Fornminnesförening
55 000 kronor

Väddö Hembygds & Fornminnesförening får ett bidrag på 55 000 kr från

Roslagens Sparbanks Stiftelser som går till upprustning av en drygt 200 år gammal smedja.

Väddö-Backa Badhusförening 17 500 kronor

Väddö-Backa Badhusförening har sin verksamhet i Salnölokalen.

Föreningen är öppen för alla och har idag ca 80 st medlemmar.

Man behöver öka säkerheten i Salnölokalen genom att bland annat skapa en utrymningsväg i den bakre delen av lokalen.

Roslagens Sparbanks Stiftelser ger ett bidrag på 17 500 kr som går till en mobil utrymningsramp och ett utrymningslås.