En mörk, vindstilla oktoberkväll samlades ett 5o-tal personer på Sparbanken i Norrtälje för att lyssna till föreläsningen med den intressanta titeln ”Världens väder i förändring”. Madeleine Westin, TV4-profil, meteorolog och klimatexpert var inbjuden för att ge en populärvetenskaplig inblick i hur vi kan minska jordens klimatförändringar.

Föreläsningen ingår i projektet Rädda Östersjön, som fokuserar på hur vi alla kan bidra till en mer hållbar miljö och ett friskare vatten.

Seminariekvällen inleddes med att Charlotte Lindberg, Sparbankens VD, tillsammans med Kurt Pettersson, ordförande för en av Roslagens Sparbanks Stiftelser och Claes-Göran Sylvén, från ICA Flygfyren, hälsade alla välkomna.

–   Vi ser inte projekt Rädda Östersjön bara som ett projekt - utan som ett långsiktigt arbete. Det handlar om att jobba brett och långsiktigt för att öka kunskap för att skapa beteendeförändringar. För vi alla behöver göra förändringar om det ska hända något, betonar Claes-Göran Sylvén från ICA Flygfyren.

Kvällens konferencier och moderator Karolina Losell, projektledare för Samhällsnytta på Roslagens Sparbank och verkställande tjänsteman för Roslagens Sparbanks Stiftelser, hälsade så Madeleine Westin upp på scenen.

Världens väder i förändring

Madeleine är meteorolog på TV4, har jobbat åt både kappseglare, Flygvapnet och Marinen. Hon har forskat på Nordpolen och är författare till ett flertal böcker om klimat.

Hon inleder föreläsningen till en satellitbild över jorden med skarpa färger och tydliga stråk av vindar.

–     Jag älskar att titta på satellitbilder. När jag började som meteorolog för 30 år sedan fanns inte så här bra bilder, nu finns många gratis på nätet, tipsar Madeleine.

Hon gör sedan en redogörelse för att vädret blivit mer extremt på ett sätt som forskarna inte räknat med och att det de närmaste 20 åren kommer att komma nya väderhändelser som vi mentalt behöver förbereda oss på.

–     För 10 år sedan var smältande isar ett tydligt tecken på klimatförändringar och nu 10 jordsnurr senare har hälften av alla korallrev dött, extrem hetta dyker upp på nya ställen, vi drabbas av skogsbränder och stora översvämningar på ovanliga platser som nyligen i Tyskland och Gävle, berättar Madeleine

Hon poängterar att vi behöver tänka i förberedande banor och prata förebyggande om vad vi ska göra om det blir storm eller översvämning.

–     Vi har ingen mental förberedelse för extremväder och det behöver vi ha för klimatförändringarna drabbar oss i form av just extrema väderhändelser, fortsätter Madeleine.

Madeleine samtalar gärna med publiken som inte är sena att bidra med egna erfarenheter och frågor kring allt från förändrat fiskebestånd, flyttfåglar, påverkan på skogen till avsaknad av årstider och extremväder som stormar.

–     När jag var barn var det riktiga årstider. Nu kan vi ha samma temperatur i januari som i juni, konstaterar en herre i publiken.

Vi får varmare somrar och blötare vintrar och snöperiodens längd minskas i Sverige. Den förändringen kan inte förklaras med jordaxeln lutning eller solens strålning. I klimatförändringens spår dyker nya djurarter upp och breder ut sig såsom granbarkborren och fästingar.

–     För tjugo år sedan gjorde jag ett reportage om en katt i Luleå som hade fått en fästing, säger Madeleine med ett skratt och tillägger att idag är det ju så vanligt.

Madeleine avslutar slutligen med samma bild på jorden som hon inledde med.

–     Det är ju så här vi vill lämna vår jord till våra barn. Med härlig krispig luft som vi nu har på höstmorgnarna, poängterar Madeleine, som också tidigt i föredraget konstaterat att det är nu vi kan agera och verka i rätt riktning.

Panelsamtal

Föreläsningen mynnade ut i ett panelsamtal om Östersjöns utmaningar och vad vi mer konkret kan göra för att förbättra förutsättningarna för vårt innanhav. Deltagarna i samtalet var:

  • Gustav Hemming - Regionråd (C) med ansvar för Tillväxt, Regionplanering och Skärgård
  •  Amelia Morey Strömberg - Utvecklingscentrum för vatten
  •  Claes-Göran Sylvén - ICA Flygfyren
  •  PG Nilsson - Grundare Svenska Brasseriet
  • Johan Kant - Verksamhetschef för grundskolan i Norrtälje kommun

Devisen för kvällen är att alla inte kan göra allt, men att alla kan göra något. Det gäller att bara att se till att agera!

–     Tänk ut en sak som du kan göra för att göra Östersjön bättre - och gå hem och gör det!, uppmanar Amelia Morey Strömberg publiken.

Karolina Losell och Andrea Sylvén från ICA Flygfyren avrundade kvällen med tre enkla hållbarhetstips som vi alla kan anamma, om vi inte gör det redan:

  • Använd ättika och citron som spolglans i diskmaskinen
  • Plocka skräp när du går ut och springer eller promenerar (att "plogga))
  • Källsortera dina hushållsavfall

–      Fantastiskt roligt med ett så stort engagemang under kvällen både bland deltagare och publik, summerar Karolina Losell seminariekvällen.

Många dröjde sig kvar i lokalen för att fortsätta prata efter programmet var slut. Samtalen lär inte sluta här.

Projekt Rädda Östersjön är ett initiativ av Roslagens Sparbank, Roslagens Sparbanks Stiftelser och ICA Flygfyren