Eleverna får lära sig mer om ämnen som:

  • Skräp & plast
  • Övergödning,
  • Läkemedel, kemikalier 
  • Överfiske och
  • Klimatförändingar m.m.

Utmaningen för de medverkande klasserna är att presentera den mest kreativa handlingsplanen för hur var och en av oss, tillsammans eller enskilt, kan bidra till att rädda Östersjön.

Som en inspirerande inledning av projektet bjuds alla eleverna in till en Workshop om Östersjöns utmaningar. Sedan får  eleverna tillgång till inspelade panelsamtal med experter Projektet mynnar sedan ut i en final där elevernas handlingsplaner presenteras i filmformat för en jury med representanter från kommun och näringsliv.