• Vilka upplåtelseformer finns för boende, hur skiljer sig dessa skiljer sig åt och vad innebär det? 
  • Ni kommer få lära er begrepp som bostadsrätt, äganderätt, hyresrätt. 
  • Hur köper man? Kontant, lån, ränta, amortering