Bokning till workshoppar hos företagen görs av klasserna själva via kontaktuppgifterna på deras respektive sidor, som nås via puffarna här nedanför.