Några av konsekvenserna är generella, så som nya kompetensbehov. På ert besök hos oss på Campus Roslagen kommer vi under workshoppen att arbeta med framtidskompetenser kopplat till framtidens arbetsliv.