Utifrån påhittade familjer arbetar eleverna med frågor som rör bostad, energi- och uppvärmning, privatekonomi, matplanering, utbildning och karriär med mera som hör vuxenlivet till.

Elevernas uppgift är att skapa en sund och hållbar ekonomi för familjerna, utifrån varje familjs unika förutsättningar.

I projektets upplägg får eleverna arbeta med moment som finns med i kursplanen för flera ämnen, bland andra svenska, SO, hemkunskap och matematik.