IOGT-NTO - 10 000 kronor + 15 000 kronor

IOGT-NTO får ett bidrag på 10 000 kr från Roslagens Sparbanks Stiftelser som går till inköp av mikrofoner. IOGT – NTO kommer att arrangera en föreläsning med Sanna Lundell som har temat medberoende.

Roslagens Sparbanks Stiftelser ger ett bidrag på 15 000 kr till arrangemang av denna föreläsning.

Roslagsteatern - 40 000 kronor

I augusti sätter Roslagsteatern upp åtta föreställningar med en nyskriven fars som passar för hela familjen och som kommer att locka till många skratt!

Roslagens Sparbanks Stiftelser ger ett bidrag på 40 000 kr som går till denna uppsättning.

Visit Roslagen - 30 000 kronor

Visit Roslagen kommer under året, för första gången, att arrangera Vikingavandringen på   Vikingaleden. Denna vandringsled går på västra sidan av Väddö, över Trästabron genom Bergby, Häverö och Häverödal, förbi Sanda och Harg och som i Gimo ansluter till Upplandsleden.

Roslagens Sparbanks Stiftelser ger ett bidrag på 30 000 kr till arrangemang av Vikingavandringen.

Stiftelsen Storholmen - 50 000 kronor

”Vikingar, myter och kulturkontakter” är rubriken för de studiebesök som elever i åk 3 och 4 får göra på Vikingabyn. Under ett skolbesök får eleverna bland annat vandra på gravfältet, leka vikingalekar, baka bröd samt lyssna till en saga ur den nordiska mytologin.
Roslagens Sparbanks Stiftelser ger ett bidrag på upp till 50 000 kr för skolbesök under 2020.

Rånäs 4H - 100 000 kronor

Rånäs 4H får ett bidrag från Roslagens Sparbanks Stiftelser på 100 000 kr som går till att utöka det nuvarande gymmet i Mathildahallen med fyra tillgänglighetsanpassade träningsmaskiner som är anpassade för funktionshindrade.

Syftet är bland annat att på så sätt bidra till inkludering av funktionshindrade i samhället.

Roslagens Vokalensemble - 20 000 kronor

Roslagens Vokalensemble fortsätter att sprida glädje med sina fina framträdanden som speglar både musikalitet & professionalitet!
Roslagens Sparbanks Stiftelser ger ett bidrag på 20 000 kr som går till körens verksamhet under 2020.

Rodengymnasiet - 131 000 kronor

Med visionen: Fler innovationer & entreprenörer i Norrtälje kommun så inleddes ett innovationsprojekt på Rodengymnasiet i januari 2019 som, med start hösten 2019, gav eleverna som gick andra året på programmen: teknik, ekonomi, fordon möjlighet att delta i en kurs med temat innovation och entreprenörskap. Kursen avslutas med en studieresa.

Syftet med kursen är bland annat att ge en ökad kunskap och ett framtidsorienterat synsätt inom teknik och IT för Norrtäljes gymnasieelever. Roslagens Sparbanks Stiftelser ger ett bidrag på 131 000 kr som går till studieresan för de elever som är med från respektive program under läsåret 2020/2021.

Norrtälje naturvårdsstiftelse - 80 000 kronor

Naturvårdsstiftelsen har under många år arrangerat Naturdagar för elever från Norrtälje kommun. Unik utomhuspedagogik aktiverar alla våra sinnen vilket på många sätt underlättar inlärningsprocessen. Att få vara med på en Naturdag är lärorikt och värdefullt för både elever och lärare.

Roslagens Sparbanks Stiftelser ger ett bidrag på upp till 80 000 kr för arrangemang av Naturdagar.

Norrtälje naturvårdsstiftelse - 80 000 kronor

Naturvårdsstiftelsen kommer för första gången att arrangera ca 30 st Skärgårdsdagar för elever i åk 6 i Norrtälje kommun. Målet med Skärgårdsdagarna är att eleverna dels ska få uppleva Roslagens skärgård dels få ny kunskap om hur det är att leva och verka i vår skärgård.

Roslagens Sparbanks Stiftelser ger ett bidrag på upp till 80 000 kr för arrangemang av Skärgårdsdagar.

Norrtälje Handelsstad - 30 000 kronor

Tillsammans håller vi Norrtälje rent! Norrtälje Handelsstad kommer under året att arrangera en öppen ”städdag” med syftet att få en så ren stad som möjligt.

Roslagens Sparbanks Stiftelser ger ett bidrag på 30 000 kr till arrangemanget.

Norrtälje Musikkår - 25 000 kronor

Norrtälje Musikkår består av duktiga musiker som under många år har varit med och förgyllt kulturlivet i Norrtälje kommun!

Roslagens Sparbanks Stiftelser ger ett bidrag på 25 000 kr till musikframträdanden under 2020.

Norrtälje Autismförening - 15 000 kronor

Norrtälje Autismförening får ett bidrag på 15 000 kr från Roslagens Sparbanks Stiftelser som går till olika aktiviteter för medlemmarna.

Exempel på uppskattade aktiviteter är bland annat ridning, bad, bowling, gokart m.m.

Roslagsteatern - 15 000 kronor

Roslagsteatern bjuder under sommaren in till två föreställningar med temat: ”Musik i grönskan”. Som besökare får man bland annat njuta av Monica Zetterlunds fantastiska repertoar!

Roslagens Sparbanks Stiftelser ger ett bidrag på 15 000 kr till detta arrangemang.

Erkenlaboratoriet - 20 000 kronor

Sedan 2002 har Erkenlaboratoriet arrangerat totalt 15 st Forskarskolor för elever i åldern 16-19 år. Som deltagare får man ta del av föreläsningar, praktiska övningar och studiebesök men i huvudsak ägnas tiden åt ett forskningsprojekt som man genomför parvis.

Roslagens Sparbanks Stiftelser ger ett bidrag på 20 000 kr till arrangemang av Forskarskolan 2020.

Erkenlaboratoriet - 80 000 kronor

Erkenlaboratoriet har under många år arrangerat Vattendagar för skolklasser. Under en vattendag får eleverna ta del av många olika aktiviteter och en stor del av tiden vistas eleverna på sjön och får prova på det naturvetenskapliga arbetssättet.
Roslagens Sparbanks Stiftelser ger ett bidrag på upp till 80 000 kr till Erkenlaboratoriet som går till arrangemang av vattendagar för skolklasser, förskolebarn samt klasser från
årskurs 1-3 under 2020.

Penningby Slott - 15 000 kronor

Sedan 2016 har totalt 40 skolklasser fått möjlighet att vara med på en guidad visning av Penningby Slott. Visningarna har varit väldigt uppskattade av både elever och lärare.
Roslagens Sparbanks Stiftelser ger ett bidrag på 15 000 kr som går till totalt 10 st visningar för skolklasser under 2020.

Sven Fredriksson - 10 000 kronor

För tredje året i rad kommer det att arrangeras en Nationaldagskonsert i Gustav II Adolfs park i Norrtälje. Det blir en blandad repertoar med bland annat sång och nyckelharpa.

Roslagens Sparbanks Stiftelser ger ett bidrag på 10 000 kr till arrangemang av konserten.

Roslagens Företagsgala - 20 000 kronor

Roslagens egen Företagsgala har verkligen blivit en uppskattad och populär gala som uppmärksammar och premierar duktiga företagare i hela Roslagen!
Roslagens Sparbanks Stiftelser ger ett bidrag på 20 000 kr till arrangemanget av Företagsgalan 2020.

ABF Norrtälje - 10 000 kronor

ABF Norrtälje kommer i samarbete med Norrtälje Autismförening under året att anordna en föreläsning med temat neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa.

Roslagens Sparbanks Stiftelser ger ett bidrag på 10 000 kr till arrangemang av föreläsningen.

Roslagsbro IF - 20 000 kronor

Roslagsbro IF får ett bidrag på 20 000 kr från Roslagens Sparbanks Stiftelser som går till inköp av gymnastikutrustning till barn och ungdomsverksamheten.

Yvonne Svensson - 14 000 kronor

Yvonne har tillsammans med elever från Industrihuset i Rimbo både målat och haft gemensamma utställningar. Eleverna har länge drömt om att få besöka Lars Lerins konsthall på Sandgrund – en dröm som nu kommer att kunna gå i uppfyllelse!

Roslagens Sparbanks Stiftelser ger ett bidrag på 14 000 kr som går till busskostnader och inträde.

NyföretagarCentrum Roslagen - 150 000 kronor

NyföretagarCentrum i Roslagen erbjuder gratis rådgivning till företagare – både till etablerade företagare men framförallt till de som nyligen har startat ett eget företag. En värdefull hjälp som ger både trygghet och kunskap och som i stor grad bidrar till att fler lyckas som egenföretagare. NyföretagarCentrum bjuder även in till olika temakvällar.

Roslagens Sparbanks Stiftelser ger ett bidrag på upp till 150 000 kr till verksamheten.

Stiftelsen Motorfabriken Pythagoras - 80 000 kronor

Pythagoras har under många år tagit emot skolklasser som ger elever och lärare en guidad visning av museet.

Skolorna uppskattar verkligen studiebesöken och Roslagens Sparbanks Stiftelser ger ett bidrag på upp till 80 000 kr för skolbesök på Pythagoras under 2020.

Lidö Herrgård - 100 000 kronor

Olle Tejle & Hugo Olofsson driver Lidö Värdshus sedan 2011. Som en utveckling av projektet Zero Island, vars mål är att få Lidö fossilfritt, så vill man även utveckla och utöka de träningsmöjligheter som finns på Lidö idag genom att bygga ett utegym.

Roslagens Sparbanks Stiftelser ger ett bidrag på 100 000 kr som går till anläggning av ett utegym.

Norrtälje Nerf förening - 8 800 kronor

Norrtälje Nerf förening är en nystartad barn och ungdomsförening som regelbundet arrangerar träningar för barn och ungdomar. För att föreningen ska kunna fortsätta med sin verksamhet så behövs det bland annat stöd till hyreskostnader av träningslokal samt till träningsutrustning.  
Roslagens Sparbanks Stiftelser ger ett bidrag på 8 800 kr som går till hyra och utrustning.

Ellinor Videfors - 12 000 kronor

Ellinor får ett bidrag på 12 000 kr från Roslagens Sparbanks Stiftelser för sång & musikunderhållning på äldreboenden i vår kommun.

Alsviks Byalag- 20 000 kronor

Alsviks Byalag får ett bidrag på 20 000 kr från Roslagens Sparbanks Stiftelser som går till inköp av en hjärtstartare.

Spillersboda Ö-Kontakt - 20 000 kronor

Spillersboda Ö-kontakt får ett bidrag på 20 000 kr från Roslagens Sparbanks Stiftelser som går till inköp av en hjärtstartare.

Söderbykarls fornminnes och hembygdsförening - 25 000 kronor

Söderbykarls fornminnes och hembygdsförening får ett bidrag på 25 000 kr från Roslagens Sparbanks Stiftelser som går till inköp av en luftvärmepump.

Malstasjöns Intresseförening - 20 000 kronor

Malstasjöns Intresseförening får ett bidrag från Roslagens Sparbanks Stiftelser på 20 000 kr som går till inköp av en hjärtstartare till Brehmerska gården.

NaturNära Äventyr i Sverige AB - 25 000 kronor

Naturnära Äventyr vill under året bjuda in till demokratiska samtal, föreläsningar och samtal i grupp kring temat demokrati - med frånvaro av hat, hot, våld och rasism etc.

Roslagens Sparbanks Stiftelser ger ett bidrag på 25 000 kr till som går till arrangemanget.

RoslagsBlomman - 40 000 kronor

RoslagsBlomman fortsätter att göra en ovärderlig insats för barn, ungdomar och familjer i kommunen.

Roslagens Sparbanks Stiftelser ger ett bidrag på 40 000 kr som går till verksamheten.

Sveriges funktionshindrades frilufts och fiskeförening - 30 000 kronor

SFFF vill fortsätta att erbjuda yngre rörelsehindrade att få prova på sportfiske.

Roslagens Sparbanks Stiftelser ger ett bidrag på upp till 30 000 kr som går till ett projekt som innebär att föreningen erbjuder elever med rörelsehinder att få utöva sportfiske.

Roslagens Dragspelsklubb - 15 000 kronor

Roslagens Dragspelsklubb har under många år underhållit på äldreboenden med både sång och dragspel.

Roslagens Sparbanks Stiftelser ger ett bidrag på upp till 15 000 kr för underhållning på äldreboenden under 2020.

Norrtälje Gospel - 15 000 kronor

Äldreboenden i Roslagen kan under året se fram emot att få lyssna till härlig gospelmusik med Norrtälje Gospel!

Roslagens Sparbanks Stiftelser ger ett bidrag på upp till 15 000 kr för underhållning på äldreboenden.

Norrtälje MMA - 40 000 kronor

Norrtälje MMA vill föreläsa för kommunens mellanstadieelever i årskurs 4-6 om hur man tillsammans kan förebygga mobbning och bråk i skolan.

Roslagens Sparbanks Stiftelser ger ett bidrag på upp till 40 000 kr för skolföreläsningar.

Norrtälje Judoklubb - 9 000 kronor

Norrtälje Judoklubb har startat en ny sektion som utövar brasiliansk Jiu-Jitsu och Submission Wrestling. Klubben behöver en specialanpassad presenning som täcker de mattor som används under träningarna.

Roslagens Sparbanks Stiftelser ger ett bidrag på 9 000 kr som går till inköp av presenning.

Norrtälje folkdansförening - 15 000 kronor

Norrtälje folkdansförening sprider dansglädje på kommunens äldreboenden med både sittdanser och anpassade rörelseprogram.

Folkdansföreningen får ett bidrag på upp till 15 000 kr från Roslagens Sparbanks Stiftelser för underhållning på äldreboenden.

Finsk timme - Aulikki Lundgren - 5 000 kronor

Aulikki erbjuder både äldreboenden och förskolor en ”Finsk timme”. Som deltagare på ett äldreboende får man lyssna till högläsning på finska, titta på bilder och filmer samt lyssna till finsk musik. På förskolorna får barnen lyssna till sagor på finska och lyssna på finsk barnmusik.

Roslagens Sparbanks Stiftelser ger ett bidrag på 5 000 kr till detta projekt.

Balderskolan - 5 000 kronor

Balderskolan arrangerar varje år IP-spelen på Norrtälje Sportcentrum som är en friidrottsdag för elever med olika funktionsnedsättningar. Ca 100 elever, i åldern 6-20 år, deltar på friidrottsdagen som i år kommer att äga rum i september.

Roslagens Sparbanks Stiftelser ger ett bidrag på 5 000 kr till detta arrangemang.

Lars-Gunnar Wiklund - 15 000 kronor

Lars-Gunnar Wiklund kommer under året att underhålla med vackra visor och berättande på äldreboenden i Norrtälje kommun.

Roslagens Sparbanks Stiftelser ger ett bidrag på upp till 15 000 kr som går till underhållning på äldreboenden.

Norrtälje Bridgesällskap - 8 000 kronor

Norrtälje Bridgesällskap vill besöka skolor i kommunen med syftet att inspirera fler ungdomar till att börja spela bridge. Man kommer även att arrangera en bridgekurs under året.

Roslagens Sparbanks Stiftelser ger ett bidrag på 8 000 kr till verksamheten.

Jazzmusikens Vänner i Norrtelje - 20 000 kronor

Föreningen Jazzmusikens Vänner bildades för 27 år sedan och arrangerar årligen flera olika konserter och välbesökta musikevenemang.

Roslagens Sparbanks Stiftelser ger ett bidrag på 20 000 kr till verksamheten.

Jörgen Toresson & Nils Göran Holstein - 15 000 kronor

Jörgen Toresson och Nils Göran Holstein underhåller tillsammans på äldreboenden i Roslagen. De bjuder på ett blandat program med rubriken ”Våra favoriter” som framförs med sång, piano, dragspel och trumpet.

Roslagens Sparbanks Stiftelser ger ett bidrag på upp till 15 000 kr för underhållning på äldreboenden.

Friluftsfrämjandet Norrtälje - 20 000 kronor

Friluftsfrämjandet i Norrtälje har en stor verksamhet och vill under 2020 fortsätta att utveckla barn och ungdomsverksamheten. Föreningen kommer också att utveckla en klättringsgren och för att kunna erbjuda säker klättring så behöver ledarna en utbildning för att få ett kompetensbevis på att man som ledare får säkra personer på en klättervägg.

Roslagens Sparbanks Stiftelser ger ett bidrag på 20 000 kr som går till utbildning.

Folkmusikgruppen Lite av Varje - 15 000 kronor

Folkmusikgruppen Lite av varje har under många år underhållit på äldreboenden i kommunen vilket är väldigt uppskattat.

Roslagens Sparbanks Stiftelser ger ett bidrag på upp till 15 000 kr för underhållning på äldreboenden.

Rådmansö SK - 20 000 kronor

Rådmansö SK är en aktiv klubb med stor verksamhet. Klubben behöver nya fotbollsmål och Roslagens Sparbanks Stiftelser ger ett bidrag på 20 000 kr som går till inköp av nya fotbollsmål.