Alla mottagare

Jordens Skola: 20 000 kr

Jordens skola har funnits sedan 2013 och har idag totalt 220 elever. Skolan har bland annat en ambition om att utveckla undervisningen och öka intresset för naturvetenskap hos eleverna och som en del av detta mål så vill skolan arrangera en studieresa till Tom Tits i Södertälje för årskurs 3-6.

Långsjö skolan: 4 000 kr

Eleverna i årskurs sex på Långsjöskolan arbetar under läsåret med rymden och läser även om ett hållbart samhälle. Eleverna ska få åka på studiebesök till Naturhistoriska museet i Stockholm och även besöka Cosmonova för att se en film om jordklotet - ”A beautiful planet”.

Rodengymnasiet: 25 000 kr

Programmet Sam/Flex vill starta ett projekt som kallas: "Getting Ready for a Healthy Life".

Syftet med projektet är att främja hälsa och motverka psykisk ohälsa hos gymnasieelever med autism. Sam/Flex har sedan tidigare en partnerskola i England och vill under vårterminen 2020 göra en studieresa till sin partnerskola för att bland annat prova på olika hälsofrämjande aktiviteter för att utveckla sitt arbetssätt.

Freinetskolan Mimer: 20 000

Freinetskolan Mimer har under många år haft ett utbyte med Syddjurs Friskole i Rönde, Danmark. I årskurs fyra börjar eleverna att brevväxla med varandra och på vårterminen i årskurs fem så blir det en skolresa till Danmark där eleverna får träffas och framförallt lära sig mer om nordiska språk, skillnader och likheter.

Gottsta skola: 10 000

Eleverna i årskurs tre på Gottsta skola får i ämnet Levande historia bland annat lära sig hur det kan ha varit att leva för 1 000 år sedan!

Klassen ska besöka Vikingabyn och under en dag leva som vikingar och få uppleva hur det var att leva förr. Eleverna får även kunskap om olika föremåls värde samt vilket stort arbete som krävs för att göra dessa föremål.

Vildnissarnas AB: 7 000 kr

Förskolan Vildnissarna har totalt sex avdelningar och vill göra en studieresa till Tom Tits i Södertälje med syftet att ge barnen en ökad insikt i vilka uppfinningar som finns och hur länge de har funnits samt ge svar på några av barnens frågor kring hur det var att leva ”förr i tiden”.

Studieresor till Auschwitz-Birkenau och Krakow

Fem skolor fick också bidrag för att åka på en studieresa till Auschwitz-Birkenau och Krakow då eleverna läser om förintelsen och andra världskriget i nionde klass. Syftet med resan är bland annat att motverka rasism samt öka kunskapen om mänskliga rättigheter.

Hallsta Skola: 60 000 kr

Länna skola: 18 000 kr

Svanberga skola 9A: 26 000 kr

Svanberga skola 9B: 22 000 kr