– Det är mycket glädjande att konstatera det stora engagemang och den idérikedom som finns runt om i vår stora kommun. För Roslagens Sparbanks Stiftelser känns det väldigt positivt att tillsammans med kommunen få vara med och bidra till så många spännande, roliga och kreativa projekt med stöd av Jubileumsfonden med anledning av Norrtälje Kommuns 50 årsjubileum 2021. Jag ser fram mot ett år där alla i vår kommun får möjlighet att uppleva natur- och kulturevenemang av hög klass, säger Kurt Pettersson, Ordförande i Roslagens Sparbanks Stiftelse för Forskning & Utbildning samt Roslagens Sparbanks Stiftelse för utveckling av Häveröbygden

Här är listan över mottagare av Stiftelsernas bidrag:

 • Skebobruks Museiförening - 50 000 kronor
 • Dagslända - 15 000 kronor
 • Roslagens Vokalensemble - 20 000 kronor
 • Norrtälje Konstförening - 28 000 kronor
 • Jazzmusikens Vänner i Norrtelje - 20 000 kronor
 • Kullehusteatern - 50 000 kronor
 • NaturNära Äventyr i Sverige Ab - 30 000 kronor
 • "Jag var en gång" - 50 000 kronor
 • Konstutställning Rånäs - 50 000 kronor
 • Finstastiftelsen - 35 000 kronor
 • Väddös Utveckling ekonomisk förening - 50 000 kronor
 • Björkö-Arholma hembygdsförening - 10 000 kronor
 • Föreningen Björkö Teater - 50 000 kronor
 • Löparklubben Roslagen - 20 000 kronor

Mer information på Norrtälje kommuns webbplats: norrtalje.se/50