Meny
Våra privattjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Utdelning Hallstavik våren 2024

Åtta glada mottagare träffades på Folkets Hus i Hallstavik för att ta emot bidrag på totalt 145 000 kronor från Roslagens Sparbanks Stiftelser.

Folketshusföreningen Framtiden 15 000 kronor

Föreningen producerar en Jubileumsbok om Folket Hus Hallstavik 100 år, som omfattar tiden 1920 till 2023.

Roslagens Sparbanks Stiftelser ger ett bidrag på 15 000 kr för tryckning av boken.

Hallstavik Bouleförening 5 000 kronor

En nystartad bouleförening i Hallstavik som vill sprida sporten till fler åldrar i samhället genom bland annat ”Skolboule” dit skolor bjuds in att prova boule.

Roslagens Sparbanks Stiftelser ger ett bidrag på 5000 för att komma i gång med föreningen.

Hallstaviks Ryttarförening 20 000 kronor

Hallstaviks Ryttarförening vilar aldrig! Just nu pågår ett projekt kring trygghet, samtidigt som insatser genomförs för att byta till smartare, miljövänliga och effektivare lösningar för den snart 50-åriga anläggningen.

Roslagens Sparbanks Stiftelser ger ett bidrag på 20 000 kronor till ny energibesparande belysning, som ska göra det säkrare att gå från parkeringen till stallet, både med och utan häst.

Hallstaviks Scoutkår 10 000 kronor

Hallstaviks Scoutkår har tre scoutgrupper med totalt 45 aktiva barnscouter. Nu behöver kåren stöd för att kunna upprätthålla och utveckla sina äventyr.

Roslagens Sparbanks Stiftelser ger ett bidrag på 10 000 kronor till inköp av material.

Hallstaviks Scoutkår 30 000 kronor

Hallen i lilla scoutstugan behöver restaureras för att verksamheten ska fungera och vara en bra miljö för både barn och ledare att vistas i.

Roslagens Sparbanks Stiftelser ger ett bidrag på 30 000 kronor till golv.

Häverödals Sportklubb 25 000 kronor

Fotbollssektionen inom HSK har verksamhet för tjejer & kvinnor i seriespel. Klubben har lag i både division 3 och 5, tre lag som spelar 7-manna och ett nytt lag för de allra yngsta. Även gåfotboll för alla åldrar finns.

Roslagens Sparbanks Stiftelser ger ett bidrag på 25 000 kr till inköp av robotgräsklippare som ska underlätta skötsel av fotbollsplanerna.

IF Träningslust i Roslagen 15 000 kronor

IF Träningslust bedriver idrottsverksamhet för seniorer 65+ i Norrtälje, Rimbo och Herräng.

Föreningen vill bidra till ett socialt hållbart samhälle och minska ofrivillig ensamhet. De behöver byta ut äldre träningsutrusning och även komplettera med nytt.

Roslagens Sparbanks Stiftelser ger ett bidrag på 15 000 kronor till träningsutrustning.

Motorklubben Orion 25 000 kronor

MK Orion med 150 aktiva förare har en 2 km lång bana som ständigt behöver prepareras för en säker och godkänd anläggning. Under sommaren ställer vattenbristen till det och banan kan tidvis behöva hållas stängd. Klubben har borrat två vattenbrunnar för att lösa vattenbristen.

Roslagens Sparbanks Stiftelser ger ett bidrag på 25 000 kr till djupvattenpumpar, som behövs för att ta brunnarna i drift.

Tidigare utdelningar i Hallstavik

Vill din förening också söka bidrag för projekt- och aktivitet? Ansökningsperioderna är i januari och augusti.

Läs mer här

Söka bidrag?