Genom Stadsbruk Roslagens inkubatorsprogram har gröna entreprenörer möjlighet att odla kommersiellt enligt ekologiska principer, där teori blandas med praktik.

Systrarna Matjord har deltagit i det senaste programmet och det är i deras café på Färsna som vi har stämt träff med Pascal Letter, projektledare för Stadsbruk Roslagen, denna gråmulna dag i januari. Då är det härligt att kliva in i värmen, där det doftar gott av nybakta bullar och brasan sprakar hemtrevligt i den öppna spisen.

Stadsbruk Roslagens verksamhet började gro 2021 med hjälp av sponsorer och ideella krafter med kompetens och erfarenhet av odling. Pascal hade fått inspiration från Malmö där man låtit etablera odling i stadsnära miljöer och när han och familjen flyttade till Färsna fann han även platsen där Stadsbruk Roslagen skulle kunna växa fram.

- Det finns stora utmaningar i att bli grön entreprenör – det gäller att lyckas med odlingar och även hitta en ekonomisk modell som fungerar, berättar Pascal.

Han pratar mycket om kraften att verka tillsammans – att det är själva kittet som gör att vi hittar lösningar på problem – att vi inspirerar varandra och skapar förutsättningar för att lyckas.

- Det är då det händer saker, säger han med eftertryck.

Pascal, som spenderade sina första sju år i Frankrike och har minnen från en matkultur där man serverades trerätters i förskola och skola, kom att jobba inom reklam, film och med webb och IT men valde sedan bort ett liv framför datorn. Via studier i turism fick han upp ögonen för samhället och allt som händer – och att det behövs en omställning.

 

- Vi i Sverige förbrukar 4 planeter. Vi behöver kraftsamla och göra något nu, betonar Pascal.

Han pratar även om att förändra genom att se problemen med en tvist och nämner bland annat en småskalig morotsodlare som kom på idén att sälja in morötter till en stor global hamburgerkedja. På det sättet kom hon att påverka och också bli en del av lösningen på något som från början inte var särskilt lokalt eller hälsosamt.

Matråd och Koloniträdgård 2.0

Nya idéer gror också. På planeringsstadiet finns en idé om att skapa ett ”Matråd Roslagen” där man förenar alla livsmedelsfrågor i kommunen under ett paraply – för att få till samverkan och kompetensutbyte och för att agera!

Koloniträdgård 2.0 är också ett nystartat projekt som vill gynna och utveckla alla engagerade kolonister. Genom att bland annat bjuda in till workshops med fokus på kompentensutveckling inom hållbar odling bidrar projektet till att flera kan vara med och producera nyttig mat med mindre klimatpåverkan.

- Projektet tar tillbaka koloniträdgården till det som var grundtanken från början; mat till bordet. Det handlar om att bygga upp både krisberedskap och kunskapsbank, förklarar Pascal.

Bidrag från Roslagens Sparbank och Roslagens Sparbanks Stiftelser

När projekt Stadsbruk Roslagen initierades av Coompanion Roslagen & Norrort för att utveckla och bidra till en ökad lokal och ekologisk matproduktion i och nära staden, bidrog banken med 10 000 kronor. I november 2021 gav Roslagens Sparbanks Stiftelser ett bidrag på 50 000 kronor för en anläggning för inomhusodling inför 2022.

I maj 2022 gav Stiftelserna även ett bidrag på 20 000 kronor för att slutföra den inhägnad som påbörjats runt odlingarna med en Roslagsgärdsgård. Roslagens Sparbanks Stiftelser bidrar även med 20 000 kronor som går till workshops och kompetensutveckling inom ramen för projektet Koloniträdgård 2.0.