Högst upp i tegelhuset på Kaserngatan i Norrtälje öppnar en modernt och smakfullt inredd mötesplats upp sig i en historisk lokal. Här låg officersmässen på den tiden området tillhörde stadens regemente.

Numera kommer man till Företagslabbet när man kliver över tröskeln. De har huserat här sedan de startade i månadsskiftet januari/februari 2022.

Företagslabbet ger nykläckta företagare eller personer med drömmar om ett eget företag möjlighet till lotsning under de första två åren efter sjösättning av sina affärsidéer. Idén om företagslabbet kan ses som en förlängning av Nyföretagarcentrums verksamhet där man kan få hjälp
att starta upp sin verksamhet. 

— Hos Nyföretagarcentrum släpper man företagen efter rådgivning - ingen hjälp för att utveckla företagen erbjuds - och det var nog så idén om labbet föddes, berättar Peter Jansson ordförande i styrelsen i den ideella föreningen Företagslabbet Roslagen och också knuten till Nyföretagarcentrum.

Ungefär hälften av de som kommer till Företagslabbet slussas
via Nyföretagarcentrum. Hos Företagslabbet erbjuds företagaren ett program som sträcker sig över två år, där den första delen handlar om att se till att företaget är bärigt – att man har koll på vad som behövs i uppstartfasen med försäkringar, myndighetskrav, bokföring och liknande.

Den andra delen fokuserar på faktorer som utveckling, målsättning, vision och marknadsföring. Ett tredje steg innebär utfasning till att stå på egna ben. Till företagslabbet finns 10 rådgivare knutna, alla med olika bakgrund i bagaget men med den gemensamma nämnaren stor erfarenhet av företagande och ledande positioner.

— Vår målsättning med första året var att locka till oss 20 entreprenörer.

När vi nu summerar år 2022 har vi landat i 30 entreprenörer, vilket är väldigt roligt, säger Peter som trivs i rollen med att stötta företag. Entreprenörerna som nu är kopplade till Företagslabbet har en rad olika affärsidéer; några gör smycken, någon är specialiserad på städning med ekologiska produkter, ett flertal är arkitekter och några verkar inom utbildningssektorn för att nämna några.

I lokalen finns 12 arbetsplatser som företagarna har fri tillgång till.

Det finns även några rådgivningsrum att använda om man vill träffa kunder, sin rådgivare eller sitta lite mer ostört. Per-Erik Holmgren är en av rådgivarna, som alla arbetar ideellt. Han berättar att de flesta behöver hjälp med struktur, målsättning och marknadsföring.

När det kommer till det senare är det Per-Eriks specialområde som han har stor erfarenhet av. Sista onsdagen varje månad ordnas temakvällar som samlar både företagare och rådgivare för att ytterligare stärka nätverkande mellan deltagarna. En kväll ägnades exempelvis åt marknadsföring och där var det Per-Erik som stod för mycket av innehållet.

— 2022 var ett läroår som nu utvärderas för att finslipa och göra verksamheten ännu bättre, avslutar Peter. Företagslabbets verksamhet möjliggörs genom goda samarbeten med kommunala verksamheter och lokalt näringsliv. Roslagens Sparbanks Stiftelser är en av dem.

Foto: Samuel Christiernin.